Geplaatst op 13 november 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Nog veel barrières bij bespreken seksuele gezondheidsproblematiek

Nog veel barrières bij bespreken seksuele gezondheidsproblematiek

Hoewel seksuele gezondheid een essentieel onderwerp is bij de routinecontroles binnen de hiv-zorg, komt het zeker niet bij elke afspraak en bij elk individu ter sprake. Er blijken nog diverse barrières te zijn die dit in de weg staan. Door het wegnemen van deze barrières, kan de zorg voor mensen met hiv verder verbeterd worden.

Onderwerpen rondom seksuele gezondheid vormen een belangrijk onderdeel van de hiv-zorg in Nederland. De Munnik et al. onderzochten of seksuele gezondheidsproblematiek besproken wordt door de zorgverleners, wiens rol dit eigenlijk is en welke barrières er op dit gebied zijn. Hiertoe werd een anoniem in te vullen en uitgebreide vragenlijst aan alle Nederlandse infectiologen (n = 110) en hiv-verpleegkundigen (n = 80) gestuurd.

Iets meer dan de helft (58%) van de infectiologen en 60% van de hiv-verpleegkundigen vulden de lijst in. Het bleek dat de meeste infectiologen niet standaard screenen op seksuele problematiek, maar de hiv-verpleegkundigen wel (85%). Van de infectiologen ziet 73% het weliswaar als zijn/haar verantwoordelijkheid om seksuele gezondheid te bespreken, maar vaker nog (94%) vinden ze het de taak van de hiv-verpleegkundige. Op de vraag of er richtlijnen waren die toezien op het routinematig bespreken van seksuele gezondheid, antwoordde 56% van de infectiologen en 40% van de hiv-verpleegkundigen dat deze ontbraken.

Voor zowel de infectioloog als de hiv-verpleegkundige vormt de aanwezigheid van een derde persoon tijdens het consult een aanzienlijke barrière om seksuele problematiek te bespreken. Andere redenen om dit onderwerp achterwege te laten, zijn voor infectiologen ‘gebrek aan tijd’ (59%) en ‘geen reden om ernaar te vragen’ (42%). Hiv-verpleegkundigen noemden daarnaast ‘taal en etniciteit’ (50%) en ‘cultuur en religie’ (40%) als extra barrières.

Referentie
De Munnik S, et al. Management of sexual health in HIV-infected patients: a cross-sectional survey among Dutch internist infectiologists and HIV nurses. Abstract P029. HIV/Drug Therapy Glasgow 2018.

Reacties (0)
(Advertentie)