Geplaatst op 13 november 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Combinatie B/F/TAF op 96 weken non-inferieur aan DTG + F/TAF

Combinatie B/F/TAF op 96 weken non-inferieur aan DTG + F/TAF

De 96-weeks resultaten van een fase III-studie met de combinatie bictegravir (B)/emtricitabine (F)/tenofoviralafenamide (TAF) toonden aan dat dit regime niet-inferieur was aan een regime dat drie middelen bevat. Deze bevindingen bieden houvast bij het bepalen van de plek van B/F/TAF in de klinische praktijk.

In deze studie werden behandelingsnaïeve volwassenen gerandomiseerd naar ofwel B/F/TAF ofwel naar de triple combinatie van dolutegravir (DTG) + F/TAF. Op week 96 bleek dat non-inferioriteit behouden was vanaf het primaire eindpunt op week 48. In totaal bereikte 84,1% van de patiënten die B/F/TAF kreeg en 86,5% van degenen met DTG + B/TAF hiv-1 RNA van ? 50 kopieën/ml. Geen enkele patiënt op B/F/TAF ontwikkelde resistentie.

Deze data sluiten aan bij eerder gepubliceerde gegevens waarbij 87,9% van de patiënten op B/F/TAF non-inferioriteit vertoonde ten opzichte van 89,8% van hen die een andere triple combinatie van abacavir/DTG/lamivudine kreeg. “Deze bevindingen demonstreren duidelijk de hoge effectiviteit, de hoge resistentiebarrière en langetermijnverdraagbaarheid van deze combinatie,” aldus Hans-Jürgen Stellbrink (Universiteit van Hamburg). “Hiermee wordt de rol van B/F/TAF als eerstelijnsbehandeloptie voor geschikte volwassen hiv-patiënten die beginnen met therapie nogmaals ondersteund. Bovendien zagen we dat er met B/F/TAF minder patiënten waren die de behandeling wegens bijwerkingen staakten, wat voor behandelaren een belangrijke overweging kan zijn bij het nemen van klinische behandelbeslissingen.”

Referentie
Stellbrink H, et al. Phase III randomized, controlled clinical trial of bictegravir coformulated with FTC/TAF in a fixed-dose combination (B/F/TAF) versus dolutegravir (DTG) + F/TAF in treatmentnaïve HIV-1 positive adults: Week 96. Abstract O211. HIV/Drug Therapy Glasgow 2018.

Reacties (0)
(Advertentie)