Geplaatst op 13 november 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

HBV-behandeling kan problematisch zijn bij hiv

HBV-behandeling kan problematisch zijn bij hiv

Anti-HBV-monotherapie met lamivudine (3TC) of emtricitabine (FTC) wordt in verband gebracht met een hoger risico op ernstige leveruitkomsten bij mensen met hiv-HBV-co-infectie. Er zijn extra studies nodig om deze observatie te verifiëren in gerandomiseerde vergelijkingen en om de incidentie van HBV-resistentie geassocieerde mutaties bij patiënten die worden behandeld met suboptimale anti-HBV-regimes vast te stellen.

Ongeveer 10% van de mensen met hiv heeft tevens een HBV-co-infectie. Calcagno et al. onderzochten de langetermijnuitkomsten van anti-HBV-strategieën bij deze populatie. In totaal werden 624 patiënten geïncludeerd (80,3% man) met twee positieve HBsAg (met zes maanden ertussen) zonder eindstadium leverfalen (ESLD). De anti-HBV-strategieën werden geclassificeerd als tenofovir (TDF)/lamivudine/emtricitabine (XTC), TDF-monotherapie, XTC-monotherapie, entecavir (ENT) of geen anti-HBV-behandeling. Het bleek dat de XTC-bevattende regimes in recente periodes minder gebruikt werden (48,5% tussen 2000 en 2003 en 9,51% tussen 2012 en 2015, met uitzondering van de meest recente periode [18,64% tussen 2016 en 2018]).

Er werden 511 ESLD-events gezien op meer dan 2.203 persoonsjaren van follow-up (PYFU) bij de behandelde patiënten. ESLD-events kwamen vaker voor bij mensen die XTC kregen (32,7/100 PYFU), niet-anti-HBV-antiretrovirale middelen (30,4/100 PYFU) maar minder frequent bij degenen die TDF/XTC kregen (17,1/100 PYFU) of TDF (10,5/100 PYFU). In het niet-gecorrigeerde model bleken patiënten die TDF/XTC of TDF kregen, een lager risico te hebben op ESLD vergeleken met degenen die XTC kregen (resp. RR 0,54 en 0,33). In het volledig gecorrigeerde model was de RR 0,14 voor TDF/XTC en 0,13 voor TDF. De verandering in alanineaminotransferase (ALT) per jaar was niet statistisch verschillend tussen patiënten die TDF/XTC kregen versus XTC bij de niet-gecorrigeerde (-0,36 vs. -0,19) en gecorrigeerde modellen (-0,33 vs. -0,15).

Referentie
Calcagno A, et al. Long-term follow-up of HIV-HBV co-infected patients according to the use of anti-HBV active drugs. Abstract O324. HIV/Drug Therapy Glasgow 2018.

Reacties (0)
(Advertentie)