Geplaatst op 13 november 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Combinatiestrategiebenadering mogelijk de sleutel tot hiv-genezing

Combinatiestrategiebenadering mogelijk de sleutel tot hiv-genezing

Een mogelijke optie om genezing van hiv dichterbij te brengen is de ontwikkeling van een behandeling bestaande uit inductie, remissie en onderhoud, een binnen de oncologie zeer gangbare methodiek. Ook immuuntherapie – die spectaculaire resultaten heeft laten zien – biedt aanknopingspunten.

Volgens Sarah Fidler (Imperial College en Imperial College NHS Trust, Londen) heeft de ervaring geleerd dat het op één middel vertrouwen bij hiv niet werkt. Er zal dus naar een gecombineerde aanpak gekeken moeten worden. “Essentieel voor onderzoek naar mogelijke genezing is een analytische behandelonderbreking,” zo stelde zij. Dat roept allerlei vragen op zoals hoe frequent de viral load getest moet worden, transmissierisico en wanneer er weer gestart moet worden met behandeling.

De ‘shock and kill’-strategie is voor het eerst in de RIVER-studie onderzocht maar leverde geen bemoedigend resultaat op. Vervolgens stipte Fidler kort de breed-neutraliserende antilichamen (BNAb’s) aan die als een soort vaccin werken. De nieuwste generatie BNAb’s hebben verlengde halfwaardetijden die oplopen tot 3-6 maanden. Deze benadering lijkt te werken, maar vooralsnog alleen bij mensen bij wie het virus vatbaar is voor antilichamen.

Steven Deeks (Universiteit van Californië) wierp vervolgens een blik in de keuken van de oncoloog die nu dankzij de komst van de immuuntherapie een krachtig wapen in handen heeft. “Bij hiv is destijds ook onderzoek naar immuuntherapie gedaan maar dat bleek toen niet levensvatbaar.” Het onderzoek gaat echter verder en inmiddels is een aantal gevallen gerapporteerd van mensen die – toen ze PD-1-behandeling kregen (zoals dit bij immuuntherapie gebeurt), een aanzienlijke daling in hiv-RNA hadden. “Mogelijk het gevolg van een betere werking van het immuunsysteem,” aldus Deeks. Fidler en Deeks concludeerden gezamenlijk dat vanwege de vele barrières in de zoektocht naar de genezing van hiv een gecombineerde benadering de meeste kans op succes biedt.

Referentie
Fidler S. Approaches towards a cure for HIV. Abstract O215. HIV/Drug Therapy Glasgow 2018.
Deeks S. HIV cure and cancer immunotherapy: cross-disciplinary research at its best. Abstract O216. HIV/Drug Therapy Glasgow 2018.

Reacties (0)
(Advertentie)