Geplaatst op 13 november 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

ADHD frequent voorkomende comorbiditeit bij mensen met hiv

ADHD frequent voorkomende comorbiditeit bij mensen met hiv

Attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) blijkt significant vaker voor te komen bij mensen met hiv dan in de algemene bevolking. Dit is een factor waar rekening mee moet worden gehouden omdat ADHD mogelijk een negatief effect kan hebben op de therapietrouw van ART. Dat geldt ook voor het nakomen van doktersafspraken; ADHD dient dan ook tijdig te worden gediagnosticeerd en adequaat te worden behandeld.

Turkse onderzoekers bekeken een cohort mensen met hiv die tussen januari 2012 en april 2018 waren verzameld. Deelnemers die gedurende ten minste 15 dagen ART hadden gebruikt en gedurende ten minste drie opeenvolgende weken een willekeurig middel van hun antiretrovirale medicatie onderbroken hadden of die iets van hun medicatie hadden gemist gedurende drie opeenvolgende dagen, werden geclassificeerd als type A-therapieontrouw. Mensen die gedurende ten minste 15 dagen zonder enig excuus niet verschenen voor hun ingeplande afspraken werden geclassificeerd als type B-therapieontrouw. Degenen die ten slotte een van beide of allebei de types therapieontrouw hadden, werden gezien als type C-therapieontrouw.

In totaal ging het om 85 deelnemers waarvan er 29,41% gediagnosticeerd waren met ADHD. Dit was significant hoger dan de hoogste prevalentie van ADHD zoals die in de algemene bevolking wordt gezien (6%). Wanneer de prevalentie naar type werd uitgesplitst, bleek dat therapieontrouw bij type A 23,5% bedroeg, bij type B 22,4% en bij type C 31,8%. Daarnaast was de tijd tot de therapieontrouw bij type A, B en C significant korter in de gevallen waarin sprake was van ADHD dan bij degenen die dat niet hadden.

Referentie
Uysal S, et al. Attention deficit and hyperactivity disorder in HIV-infected individuals: is it associated with non-adherence to treatment? Abstract P085. HIV/Drug Therapy Glasgow 2018.

Reacties (0)
(Advertentie)