Geplaatst op 13 november 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Recidief gedilateerde cardiomyopathie na afbouwen van medicatie

Recidief gedilateerde cardiomyopathie na afbouwen van medicatie

Patiënten met gedilateerde cardiomyopathie (DCM) die geen symptomen meer hebben, vragen nogal eens of de hartfalen-therapie gestopt kan worden. Het is onduidelijk of dat mogelijk is of dat de medicatie gecontinueerd moet worden. De TRED-HF-studie toonde dat veel patiënten binnen zes maanden na het afbouwen van de behandeling een recidief van DCM ontwikkelen. De resultaten werden door Brian Halliday (Londen, Verenigd Koninkrijk) gepresenteerd op het AHA-congres, en verschenen in The Lancet.

In de TRED-HF-studie participeerden 51 patiënten met een eerdere vastgestelde DCM, bij wie de linkerventrikel-ejectiefractie (LVEF) destijds < 40% was en die asymptomatisch waren geworden onder behandeling en bij wie de hartfunctie was hersteld, gedefinieerd als een LVEF ≥ 50%, een normaal linkerventrikel einddiastolisch volume (LVEDV) en een NT-pro-BNP-spiegel van < 250 ng/L. Bij hen werd de hartfalenmedicatie op gefaseerde wijze stopgezet of gecontinueerd.

Meer recidieven

Het primaire eindpunt was het optreden van een recidief DCM, gedefinieerd als een:

  •    LVEF-daling met > 10% en tot onder de 50%;
  •    toename in LVEDV met > 10% en tot boven het normale bereik;
  •    tweevoudige toename van de NT-pro-BNP-spiegel vanaf baseline en tot > 400 ng/L; of
  •    klinisch bewijs van hartfalen, waarbij de therapieën opnieuw werden gestart.

Na zes maanden voldeden 11 van de 25 patiënten (44%) bij wie de medicatie was afgebouwd, aan het primaire eindpunt voor een recidief, terwijl dit voor geen van degenen die doorgingen met de behandeling, het geval was (p < 0,001).

Alsnog recidief

Bij 25 van de 26 patiënten in de controlegroep werd na zes maanden de medicatie op dezelfde manier afgebouwd als in de interventiegroep. Van hen ontwikkelden negen personen (36%) daarna het primaire eindpunt. Er waren geen overlijdensgevallen. Er traden drie ernstige adverse events op: een ziekenhuisopname vanwege niet-cardiale pijn op de borst, urinaire sepsis en een electieve ingreep.

Conclusies

Deze bevindingen wijzen erop dat herstel van DCM alleen een remissie van een onderliggende chronische aandoening betreft. Totdat robuuste voorspellers voor een recidief beschikbaar zijn, zou volgens Halliday de hartfalentherapie bij DCM-patiënten voor onbepaalde tijd gecontinueerd moeten worden.

Bronnen:
1. Halliday BP. Withdrawal of Pharmacological Heart Failure Therapy in Recovered Dilated Cardiomyopathy - A Randomised Controlled Trial (TRED-HF). AHA 2018, abstract 18621.
2. Halliday BP, Wassall R, Lota AS, et al. Withdrawal of pharmacological treatment for heart failure in patients with recovered dilated cardiomyopathy (TRED-HF): an open-label, pilot, randomised trial. Lancet. Nov 11, 2018. doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32484-X. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32484-X/fulltext

Reacties (0)
(Advertentie)