Geplaatst op 13 november 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Minder heropnames vanwege hartfalen met sacubitril/valsartan vs. enalapril

Minder heropnames vanwege hartfalen met sacubitril/valsartan vs. enalapril

Bij hemodynamisch gestabiliseerde patiënten met acuut systolisch hartfalen leidt de behandeling met sacubitril/valsartan gedurende acht weken tot een grotere afname van de NT-proBNP-spiegel en minder heropnames vanwege hartfalen in vergelijking met enalapril. Sacubitril/valsartan werd goed getolereerd. Deze uitkomsten van de PIONEER-HF-trial verschenen tevens online in NEJM.

Patiënten met acuut hartfalen met een verminderde ejectiefractie (HFrEF) moeten vaak in het ziekenhuis opgenomen worden, kampen met aanzienlijke morbiditeit en hebben een slechtere levensverwachting.

Kennishiaat

Sacubitril/valsartan is een first-in-class angiotensine receptor-neprilysine-remmer (ARNI), die leidt tot betere overlevingskansen van ambulante patiënten met chronische HFrEF. De effectiviteit en  veiligheid van sacubitril/valsartan bij patiënten met acute gedecompenseerde HFrEF zijn echter onbekend. Dit kennishiaat is geanalyseerd in de PIONEER-HF bij volwassen patiënten met een ejectiefractie van < 40% en ofwel een NT-proBNP-spiegel > 1600 pg/ml, ofwel een BNP-spiegel > 400 pg/ml.

Deelnemers

Van 887 patiënten (72% man, 36% Afrikaans-Amerikaans en gemiddelde leeftijd 61 jaar) gaf 34% aan geen hartfalen in de voorgeschiedenis te hebben. Ongeveer de helft (52%) had in het verleden geen ACE-remmer of angiotensinereceptorblokker (ARB) gekregen. Op baseline was de mediane ejectiefractie 25%, de mediane NT-proBNP-spiegel 4.817 pg/ml, de mediane systolische bloeddruk 118 mmHg en de mediane creatininespiegel 1,28 mg/dl.

De deelnemende patiënten kregen willekeurig gedurende acht weken:

  •    sacubitril/valsartan dat werd opgetitreerd tot 97/103 mg tweemaal daags; of
  •    enalapril dat werd opgetitreerd tot 10 mg tweemaal daags.

In week 8 had 58% van de patiënten de maximaal haalbare dosis bereikt.

Daling van NT-proBNP

De procentuele afname van de NT-proBNP-spiegel vanaf basisline tot week 8, het primaire eindpunt, was 29% groter in de sacubitril/valsartan- dan in de enalaprilgroep (p < 0,0001). De veiligheidseindpunten, onder andere de incidentie van angio-oedeem (relatieve risico 0,17), symptomatische hypotensie (RR 1,18), nierfunctieachteruitgang (RR 0,93) en hyperkaliëmie (RR 1,25), waren niet significant verschillend tussen de twee groepen.

Het samengestelde eindpunt van ernstige nadelige klinische uitkomsten, onder andere overlijden en heropname vanwege hartfalen, trad significant vaker op in de enalapril- dan in de sacubitril/valsartangroep (hazard ratio 0,54; p = 0,001).

Implicaties

De uitkomsten van de PIONEER-HF-studie ondersteunen volgens presentator Eric Velazquez (New Haven, VS) het beleid om bij gestabiliseerde patiënten met acuut gedecompenseerde HFrEF gedurende de ziekenhuisopname met sacubitril/valsartan te starten.

Bronnen:
1. Velazquez EJ. Angiotensin receptor-neprilysin inhibition in patients hospitalized with acute decompensated heart failure: primary results of the PIONEER-HF randomized controlled trial. AHA 2018, abstract 19328.
2. Velazquez EJ, Morrow DA, DeVore AD, et al. Angiotensin-neprilysin inhibition in acute decompensated heart failure. New Engl J Med. Nov 11, 2018. doi: 10.1056/NEJMoa1812851. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1812851

Reacties (0)
(Advertentie)