Geplaatst op 13 november 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Beter antistollingsbeleid en betere uitkomsten dankzij beslissingsonder-steuning

Beter antistollingsbeleid en betere uitkomsten dankzij beslissingsonder-steuning

Ondanks de beschikbaarheid van tools voor risicostratificatie, veilige en effectieve behandelopties en evidence-based richtlijnen krijgen lang niet alle patiënten met atriumfibrilleren (AF) antistolling ter preventie van beroerten. Geautomatiseerde beslissingsondersteuning (computerized decision support, CDS) blijkt het gebruik van antistollingsmedicatie bij deze patiëntencategorie te verhogen, waarbij tevens de klinische uitkomsten verbeteren.

In de AF-ALERT-studie kregen 457 hoogrisicopatiënten (CHA2DS2-VASc-score ≥ 1) volwassenen met AF of atriale flutter die niet behandeld werden met antistollingstherapie, op willekeurige tijdstippen een alert-gebaseerde CDS of niet een dergelijke melding. De kenmerken op baseline, comorbiditeiten, risico op een beroerte (CHA2DS2-VASc-score) en bloedingsrisico (HAS-BLED-score) waren vergelijkbaar tussen de twee groepen.

Vaker voorschriften

De alertgroep had significant vaker antistollingsmedicatie voorgeschreven gekregen tijdens de ziekenhuisopname, bij ontslag en op dag 90 in vergelijking met de controlegroep (tabel 1).

Tabel 1. Kans om antistollingsmedicatie voorgeschreven te krijgen op verschillende tijdstippen in de alert- en controlegroep.

Moment dat antistolling was voorgeschreven

Alertgroep

Controlegroep

P-waarden

Tijdens de ziekenhuisopname

25,8%

9,5%

< 0,0001

Bij ontslag

23,8%

12,9%

0,003

Op dag 90

27,7%

17,1%

0,007

Betere uitkomsten

Bij de patiënten in de alertgroep was het risico op het optreden van het samengestelde eindpunt van overlijden, hartinfarcten, cerebrovasculaire accidenten (CVA’s) en systemische embolieën na 90 dagen 55% lager dan in de controlegroep (11,3% vs. 21,9; p = 0,002; aangepaste odds ratio [OR] 0,45). De uitkomsten van dit samengestelde eindpunt na 90 dagen zijn in tabel 2 uitgesplitst naar onderdeel.

Tabel 2. Uitkomsten van de losse onderdelen van samengesteld eindpunt na 90 dagen.

Onderdelen

Alertgroep

Controlegroep

Aangepaste OR

P-waarden

Hartinfarcten

1,2%

8,6%

0,13

0,0002

CVA’s of systemische embolieën

0%

2,4%

0,12

0,02

Overlijden

10,1%

14,8%

 

0,13

Conclusie

Gregory Piazza (Boston, VS) concludeerde dat de werkzaamheid van de CDS-strategie verder reikt dan een verbeterd voorschrijfgedrag van antistollingsmedicatie. CDS is in potentie een krachtige tool in het kader van de preventie van cardiovasculaire events bij AF-patiënten.

Bronnen:
1. Piazza G. Alert-based computerized decision support to increase anticoagulation prescription prevents stroke and myocardial infarction in high-risk hospitalized patients with atrial fibrillation: a randomized, controlled trial (AF-ALERT). AHA 2018, abstract 17685.

Reacties (0)
(Advertentie)