Geplaatst op 13 november 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Omvattend educatieprogramma leidt tot beter medicatiegebruik

Omvattend educatieprogramma leidt tot beter medicatiegebruik

Bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico resulteert een omvattend educatieprogramma in een significant beter gebruik van evidence-based therapieën. De tools die in de betreffende BRIDGE Cardiovascular Prevention-studie uit Brazilië zijn geëvalueerd, wordt gebruikt voor het opzetten van een vergelijkbaar programma dat is bedoeld voor patiënten met manifeste hart- en vaatziekten.

Het is een uitdaging om de evidence voor de behandeling van patiënten met een hoog cardiovasculair risico te implementeren in de dagelijkse praktijk. Er is weinig grondig onderzoek gedaan naar de impact van interventies die gericht zijn op het verbeteren van de zorgkwaliteit, op de patiëntenzorg en de klinische uitkomsten. Dat geldt vooral voor lage- en middeninkomenslanden, waar 80% van de ziektelast als gevolg van hart- en vaatziekten optreedt.

Mogelijk resulteert een omvattend educatieprogramma in een verbeterde therapietrouw voor het gebruik van evidence-based therapieën bij patiënten met hoog cardiovasculair risico. Daarnaast zou een dergelijk programma de het risico op majeure cardiovasculaire events kunnen verminderen.

Educatie vs. controle

De BRIDGE Cardiovascular Prevention-studie is een pragmatische gerandomiseerde clusterstudie met 1.623 Braziliaanse patiënten met manifeste atherotrombotische ziekten. De clusters kregen willekeurig een omvattend interventieprogramma, bedoeld om de kwaliteit van zorg te verbeteren, of de gebruikelijke zorg (controlegroep). De interventie ter kwaliteitsverbetering omvatte: reminders, zorgalgoritmen, training van een casemanager, audit- en feedbackrapporten en distributie van voorlichtingsmateriaal aan zorgaanbieders.

Eindpunten

Het primaire eindpunt was de naleving van gecombineerde evidence-based therapieën (statines, antiplaatjestherapie en ACE-remmers of angiotensine-receptorblokkers), vastgesteld 12 maanden na de interventieperiode. Dat was het geval bij 73,5% in de interventiegroep en bij 58,7% in de controlegroep (odds ratio 2,30; p = 0,01). Het eerste secundaire eindpunt was het optreden van major cardiovascular events (MACE), een samenstelling van cardiovasculaire sterfte, niet-fatale myocardinfarcten en niet-fatale beroerten na 12 maanden. Deze uitkomst was niet significant verschillend tussen beide groepen aan het einde van de follow-upperiode (HR 0,76; p = 0,34).

Vergelijkbaar programma voor beroerte

Otavio Berwanger (Sao Paulo, Brazilië) presenteerde de uitkomsten van deze BRIDGE Cardiovascular Prevention-studie. Daarnaast werd de aanverwante BRIDGE Stroke-studie gepresenteerd door Julia Machline-Carrion (Sao Paulo, Brazilië), eveneens naar de evaluatie van een educatieprogramma, maar in dit geval voor patiënten met een acute beroerte. Daarin werd echter geen verbetering van de therapietrouw gevonden.

Bronnen:
1. Berwanger O. Effects of a multifaceted intervention to narrow the evidence-based gap in the treatment of high cardiovascular risk patients: The BRIDGE CV prevention cluster randomized trial. AHA 2018, abstract 19360.
2. Machline Carrion MJ. An international cluster randomized quality-improvement trial to increase the adherence to evidence-based therapies for acute ischemic stroke and transient ischemic attack patients - The Bridge Stroke Trial. AHA 2018, presentation.

Reacties (0)
(Advertentie)