Geplaatst op 14 november 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Lagere mortaliteit na bypass vs. PCI bij patiënten met meervatslijden

Lagere mortaliteit na bypass vs. PCI bij patiënten met meervatslijden

Een coronaire bypassoperatie (CABG) resulteert in een lagere all-cause mortaliteit dan een percutane coronaire interventie (PCI) met een drug-eluting stent bij patiënten met diabetes mellitus en meervatslijden van de coronairarteriën (MVD), zo is gevonden in een eerdere analyse van FREEDOM-studie na een gemiddelde follow-upperiode van 3,8 jaar. Tijdens het AHA-congres presenteerde Valentin Fuster (New York, VS) de uitkomsten na een follow-upperiode van acht jaar.

In de FREEDOM-studie kregen 1.900 patiënten met diabetes mellitus en MVD een sirolimus of paclitaxel eluting PCI of CABG bovenop optimale medicamenteuze behandeling.

Verdere follow-up

Na afronding van de hoofdstudie werden de deelnemende centra en patiënten uitgenodigd voor de FREEDOM Follow-On-studie. 25 centra gingen verder met dit vervolgonderzoek, waarbij totaal 943 patiënten (49,6% van de oorspronkelijke populatie) gevolgd werden. De centra volgden 97,05% van de patiënten. De kenmerken op baseline waren vergelijkbaar in de twee groepen. Totaal 478 patiënten in de FREEDOM Follow-On-studie ondergingen een PCI en 465 personen een CABG. De mediane follow-upperiode voor alle patiënten was 4,9 jaar en de mediane follow-upperiode van het FREEDOM Follow-On-cohort was 7,5 jaar.

Mortaliteit gemeten

Totaal 314 patiënten overleden tijdens de gehele follow-upperiode:

  • 204 sterfgevallen in het oorspronkelijke FREEDOM-studie en 
  • 110 sterfgevallen in de FREEDOM Follow-On.

Er waren 159 sterfgevallen (24,31%) in de PCI-groep en 112 (18,30%) in de CABG-groep (hazard ratio 1,36; p = 0,01). In het FREEDOM Follow-On-cohort overleden 99 personen (23,71%) in de PCI-groep en 72 (18,69%) in de CABG-groep (HR 1,32; p = 0,07).

Conclusies

Bij diabetespatiënten met MVD resulteert een coronaire revascularisatie met CABG in een lagere all-cause mortaliteit in vergelijking met PCI gedurende een follow-upperiode van acht jaar. Deze uitkomsten bieden volgens Fuster een ondersteuning voor de huidige aanbeveling in de richtlijn dat CABG geldt als de revascularisatiemethode van voorkeur voor deze patiëntenpopulatie.

Bronnen
1. Fuster V. Long-term survival following multivessel revascularization in patients with diabetes: the FREEDOM follow-on study. AHA 2018, abstract 18609.
2. Farkouh ME, Domanski M, Dangas GD, et al. Long-term survival following multivessel revascularization in patients with diabetes (FREEDOM Follow-On Study). J Am Coll Cardiol. Nov 2018. doi: 10.1016/j.jacc.2018.11.001. http://www.onlinejacc.org/content/early/2018/11/01/j.jacc.2018.11.001

Reacties (0)
(Advertentie)