Geplaatst op 14 november 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Endoscopisch of open oogsten van CABG-vat heeft geen invloed op uitkomsten

Endoscopisch of open oogsten van CABG-vat heeft geen invloed op uitkomsten

De vena saphena magna is wereldwijd het meest gebruikte vat voor coronaire bypassoperaties (CABG). Onduidelijk is of een endoscopische aderafname van invloed is op de langtermijnuitkomsten. De adequaat gepowerde, multicenter gerandomiseerde, gecontroleerde REGROUP-studie geeft antwoord op deze vraag. Tegelijk met de presentatie van Marco Zenati (Boston, VS) verschenen de uitkomsten in NEJM.

Hoewel voor een CABG bij voorkeur gebruik wordt gemaakt van meerdere arteriën, blijft de vena saphena magna wereldwijd het meest gebruikte vat, omdat het eenvoudig beschikbaar en gemakkelijk in gebruik is. Het gebruik van deze vene kent echter een hoog risico op transplantaatfalen (graft patency van circa 60% na tien jaar) en kan op de ‘oogstplaats’ complicaties veroorzaken, zoals infecties en pijn.

Ingeburgerd, maar weinig bewijs

Endoscopische aderafname (endoscopic vein harvesting, EVH) is een minimaal invasieve techniek die is ontworpen om het risico op dergelijke complicaties te verminderen. Deze techniek is medio jaren negentig van de vorige eeuw geïntroduceerd en wordt momenteel gebruikt bij > 90% van de CABG-interventies in de Verenigde Staten van Amerika. Het bewijs voor de veiligheid hiervan is afgeleid van gerandomiseerde studies met een kleine omvang, korte follow-upperiode en beperkt statistische power om het optreden van majeure nadelige cardiovasculaire events (MACE) te kunnen evalueren.

Endoscopisch vs. open

In de Randomized Endovein Graft Prospective (REGROUP)-studie zijn de langetermijneffecten van EVH vergeleken met een niet-endoscopische ‘open’ techniek (OVH). In de periode 2014-2017 werd bij 1.150 patiënten een EVH of OVH uitgevoerd door deskundige chirurgen uit 16 Amerikaanse centra. De deelnemers waren gemiddeld 66,4 jaar oud, vrijwel allemaal (99,5%) mannen, en hadden vaak diabetes mellitus (48,8 en 51,7% in de twee groepen). De gemiddelde SYNTAX-score was 28,5 (mediaan 27).

Even veel MACE

Het primaire samengestelde MACE-eindpunt omvatte de all-cause mortaliteit, niet-fatale hartinfarcten of herhaalde revascularisaties. Gedurende de mediane follow-upperiode van 2,78 jaar trad bij 169 deelnemers opgeteld 230 keer MACE op. Het risico daarop was niet significant verschillend tussen de twee groepen: 15,5% met OVH en 13,9% met EVH (p = 0,47). De uitkomsten van de onderdelen van dit MACE-eindpunt staan in de tabel. Er traden minder beenwonden op in de EVH-groep.

Tabel. Onderdelen van MACE-eindpunt bij toepassing van OVH vs. EVH.

 Eindpunten

 OVH

 EVH

 overlijden

 8

 6,4

 hartinfarcten

 5,9

 4,7

 revascularisaties

 6,1

 5,4


Conclusie

Na een follow-upperiode van bijna drie jaar waren de cardiovasculaire uitkomsten bij patiënten die een CABG ondergingen, niet afhankelijk van de wijze waarop de vene was verkregen: via een endoscopische of open interventie. Zenati vindt dat EVH, mits uitgevoerd door een ervaren chirurg, de voorkeur verdient.

Bronnen:
1. Zenati MA. Endoscopic vein harvest for coronary bypass surgery in a randomized multicenter trial with long-term follow-up. AHA 2018, abstract 19055.
2. Zenati MA, Bhatt DL, Bakaeen FG, et al. Randomized trial of endoscopic or open vein-graft harvesting for coronary-artery bypass. New Engl J Med. Nov 11, 2018. doi: 10.1056/NEJMoa1812390. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1812390?query=featured_home

Reacties (0)
(Advertentie)