Geplaatst op 17 maart 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Elektronische neus kan PCa opsporen en kwalificeren

Elektronische neus kan PCa opsporen en kwalificeren

Nederlands onderzoek toont aan dat een elektronische neus in staat blijkt te zijn om onderscheid te maken tussen patiënten met significant prostaatcarcinoom (PCa), patiënten met niet-significant PCa en gezonde controlepatiënten. Hoewel de resultaten van dit onderzoek gevalideerd zullen moeten worden in een grotere studie, openen deze bevindingen mogelijk de weg naar een minder invasieve wijze van opsporing van PCa.

Hoewel prostaatbiopsieën de gouden standaard zijn voor het diagnosticeren van PCa, kleven er nogal wat nadelen aan deze methode. Zo is zij invasief en ontbreekt de diagnostische nauwkeurigheid, met name bij het diagnosticeren van significant PCa. Er is dan ook een duidelijke behoefte aan niet-invasieve diagnostische middelen met een hoge precisie. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat vluchtige organische stoffen (VOCs) in uitademingslucht gebruikt kunnen worden om verschillende typen kanker via training van een artificieel neuraal netwerk (ANN) op te sporen. 

Inzet elektronische neus

Een Nederlandse prospectieve studie onderzocht of uitademingsluchtanalyse met een elektronische neus kan worden gebruikt voor het trainen van een ANN om onderscheid te maken tussen VOC-patronen van patiënten met PCa en gezonde controlepatiënten. In totaal deden er 287 patiënten mee (PCa-patiënten n = 107; controlepatiënten n = 180).  

Resultaten

Het ANN-model van significante PCa- (n = 67) versus niet-significante PCa-patiënten en controlepatiënten (n = 210) liet een sensitiviteit en specificiteit van respectievelijk 0,84 en 0,52 zien. De positieve voorspellende waarde en negatieve voorspellende waarde waren respectievelijk 0,36 en 0,91 met een area under the curve (AUC) van 0,74.1

 1. Waltman CG, et al. Detection of significant prostate cancer through exhaled-breath analysis with an electronic nose, Aeonose™. Abstract 110. EAU 2019.

Reacties (0)
(Advertentie)