Geplaatst op 17 maart 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Testosteron vertraagt PCa-recidief bij laagrisicopatiënten

Testosteron vertraagt PCa-recidief bij laagrisicopatiënten

Testosteron werd lang beschouwd als een hormoon dat prostaatcarcinoom (PCa)- bevorderend zou zijn; medicatie die de testosteronspiegels verlaagde, werd dan ook de standaardbehandeling voor veel PCa-patiënten. Nu blijkt echter uit een omvangrijke studie op dit gebied dat testosteronvervangende therapie het recidief bij laagrisicopatiënten juist vertraagt.

Ahlering et al. onderzochten het gebruik van vrij testosteron bij patiënten met PCa die een radicale prostatectomie ondergingen en het effect ervan op ziekteprogressie. In totaal ondergingen 834 patiënten radicale prostatectomie onder wie 152 laagrisicopatiënten met testosteronvervangende therapie. Na een mediane duur van 3,1 jaar na de operatie werden de patiënten getest op een biochemisch recidief van de ziekte.

Minder recidief

Bij ongeveer 5% van de behandelde patiënten was er sprake van recidief PCa, terwijl dat bij 15% van de patiënten die geen testosteron hadden gekregen het geval was. Nadat de verschillen tussen de groepen waren gecorrigeerd, bleek dat er een drievoudige reductie in drie jaar optrad.  

Onverwacht gunstige resultaten

Thomas Ahlering, de leider van het onderzoek, was verrast door deze resultaten: “De vervangende testosteronbehandeling leidde niet alleen tot een recidief, maar verlaagde zelfs het risico erop. Hoewel testosteron de kanker op zich niet geneest, werd wel duidelijk dat het de groei ervan vertraagt. Daarmee krijgen patiënten er gemiddeld 1,5 jaar bij voordat er sporen van kanker gevonden kunnen worden.”

Grootste studie

“Dit is de grootste studie tot nu toe waaruit volgt dat testosteron voor bepaalde patiëntpopulaties mogelijk geen risico met zich meebrengt. Deze bevindingen nopen tot een kritische herevaluatie van de rol die testosteron mogelijk kan hebben binnen de behandeling van PCa.”1

1. Towe M, et al. Testosterone replacement therapy prevents disease progression in men undergoing radical prostatectomy. Abstract 107. EAU 2019.

Reacties (0)
(Advertentie)