Geplaatst op 17 maart 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Asymptomatisch AF opgespoord met smartwatch

Asymptomatisch AF opgespoord met smartwatch

Een smartwatch detecteert veranderingen van het hartritme die kunnen wijzen op atriumfibrilleren (AF). De app waarschuwt dat deze mensen een onregelmatige hartslag hebben, zodat nadere diagnostiek met een ECG-patch kan plaatsvinden. Dat is gevonden in de eerste gegevens van de prospectieve Apple Heart Study.

AF is een veelvoorkomende hartritmestoornis. Toch weten veel mensen niet dat ze AF hebben. Het is belangrijk om deze ziekte vast te stellen en te behandelen, omdat onbehandeld AF kan leiden tot trombo-embolische complicaties, onder andere invaliderende beroerten, hartfalen en andere aan het hart gerelateerde complicaties.

Smartwatch meet bloedflow

De gebruikte smartwatch bevat een lichtsensortechnologie, ‘fotoplethysmografie’ genoemd,  waarmee met tussenpozen de bloedflow wordt gemeten. Subtiele veranderingen in de bloedflow kunnen wijzen op een onregelmatige contractie of hartslag. 

De Apple Watch analyseert de tijdsintervallen tussen de hartslagen. Deze tachogrammen worden geanalyseerd door een algoritme, om te bepalen of een onregelmatig ritme aanwezig kan zijn. Indien dat het geval is, wordt een melding naar het horloge verzonden.

Detectie en nadere diagnostiek

Bij 0,5% van de ruim 400.000 deelnemers, van wie de meesten jonger dan 65 jaarwaren, werd een onregelmatige hartfrequentie vastgesteld. Bij hen werd binnen een periode van 48 uur door de sensor herhaaldelijk een episode van een onregelmatige pols gedetecteerd.

Aan de deelnemers die een melding kregen, werd gevraagd om via de app contact op te nemen met de studiearts. Op basis van een videoconsult werd besloten of de persoon een ecg-patch moest dragen om eventueel aanwezig AF vast te stellen. De deelnemers droegen de patch maximaal zeven dagen en stuurden die vervolgens terug om te bepalen of er inderdaad sprake was van AF. 

Derde deel van de deelnemers had AF

In totaal kregen 658 deelnemers een patch en 450 van deze deelnemers stuurden hun patch terug om te worden opgenomen in de analyses. 34% van de personen die op hun horloge een melding over een onregelmatige hartslag hadden ontvangen en de ecg-pleister langer dan een week droegen, bleek vervolgens AF te hebben op basis van de ecg-meting. 

Dit betekent niet dat de overige 66% van de deelnemers geen AF had, maar alleen dat AF op dat moment bij hen misschien niet aanwezig was. 

Indicatie voor antistolling

Ongeveer een derde deel van de mensen die een melding ontvingen, had een CHADS-VASc-score van ≥ 2, dus boven de drempel om antistollingstherapie te starten. 

Een voor de hand liggende volgende stap is om te bestuderen hoe deze technologie kan worden gebruikt als aanvulling op andere technologieën, zoals realtime ecg en andere gevalideerde hulpmiddelen om hartritmestoornissen te analyseren.

 

1. Turakhia M, Perez M, Desai M, et al. 401-07 - Results Of A Large-scale, App-based Study To Identify Atrial Fibrillation Using A Smartwatch: The Apple Heart Study. ACC.19. March 16, 2019, 9:00 AM - 9:15 AM.

Reacties (0)
(Advertentie)