Geplaatst op 17 maart 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Aanhoudende afname van NT-proBNP met sacubitril/valsartan

Aanhoudende afname van NT-proBNP met sacubitril/valsartan

Nieuwe gegevens van de PIONEER-HF-studie ondersteunen het gebruik van sacubitril/valsartan als een eerstekeusbehandeling voor stabiele patiënten met systolisch hartfalen. Deze resultaten van de open-label, vier weken durende extensiefase sluiten aan bij de initiële bevindingen, die tonen dat sacubitril/valsartan leidt tot een afname van de NT-proBNP-spiegel.

Patiënten met systolisch hartfalen die vanwege decompensatie in het ziekenhuis terechtkomen, worden vaak op korte termijn opnieuw opgenomen of overlijden.

NEJM-publicatie

Een analyse van de PIONEER-HF-studie, die onlangs in NEJM verscheen, toonde dat het mogelijk is om sacubitril/valsartan in het ziekenhuis te starten, nadat de patiënt is gestabiliseerd. 

Het bijwerkingenprofiel in PIONEER-HF was vergelijkbaar met de bevindingen in de PARADIGM-HF-studie. De percentages met symptomatische hypotensie, hyperkaliëmie en nierfunctieachteruitgang waren vergelijkbaar tussen de behandelgroepen. Er was een numeriek lagere incidentie van angio-oedeem bij patiënten die sacubitril/valsartan kregen.

NT-proBNP-daling

De acht weken durende dubbelblinde PIONEER-HF-studie, die in november 2018 werd gepresenteerd tijdens het congres van de American Heart Association (AHA), toonde dat het nuttig is om sacubitril/valsartan in het ziekenhuis te starten bij geschikte gestabiliseerde patiënten.
Alle deelnemende patiënten kregen open-label sacubitril/valsartan tijdens de extensieperiode van vier weken. Bij behandeling met sacubitril/valsartan nam de NT-proBNP-spiegel af. De behandeling werd goed verdragen.

Switchen van enalapril

Patiënten in de controlegroep die tijdens de initiële acht weken durende dubbelblinde periode enalapril kregen, toonden eveneens een aanzienlijke afname van de NT-proBNP-spiegel, nadat ze in de open-label periode naar sacubitril/valsartan waren geswitcht.
Patiënten die in het ziekenhuis met sacubitril/valsartan begonnen, hadden na twaalf weken een grotere algehele afname van de NT-proBNP-spiegel dan patiënten die in het ziekenhuis met enalapril begonnen en na acht weken naar sacubitril/valsartan switchten.

Minder samengestelde eindpunten

Naast de NT-proBNP-spiegel werd een samengesteld klinisch eindpunt geanalyseerd, bestaande uit overlijden, heropname vanwege hartfalen, vereiste plaatsing van een linkerventrikel assist device (LVAD) of plaatsing op de wachtlijst voor een harttransplantatie. Dit samengestelde eindpunt trad op bij een lager percentage van de patiënten die sacubitril/valsartan in het ziekenhuis startten, dan bij de patiënten die enalapril in het ziekenhuis startten en acht weken na ontslag naar sacubitril/valsartan switchten.

Behandeling van gestabiliseerde patiënten

Deze uitkomsten suggereren dat het starten van sacubitril/valsartan, nadat de patiënt is gestabiliseerd na een acute opname vanwege systolisch hartfalen, kan resulteren in een afgenomen risico op ernstige klinische gebeurtenissen.

DeVore A, Braunwald E, Morrow D, et al. 402-10 - Initiation of Angiotensin-Neprilysin Inhibition after Acute Decompensated Heart Failure: Results of the Open-Label Extension of the PIONEER-HF Trial. ACC.19. March 16, 2019, 12:30 PM - 12:40 PM.
Velazquez E, Morrow D, DeVore, A, et al. Angiotensin-Neprilysin Inhibition in Acute Decompensated Heart Failure. N Engl J Med. 2019;380:539-548.

Reacties (0)
(Advertentie)