Geplaatst op 17 maart 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Biedt een niet-neurohumoraal, niet-hemodynamisch middel soelaas voor HFpEF?

Biedt een niet-neurohumoraal, niet-hemodynamisch middel soelaas voor HFpEF?

Neladenosonbialanaat is de eerste orale, partiële en zeer selectieve adenosine A1-receptor (A1R)-agonist die de klinische ontwikkeling voor de behandeling van hartfalen is ingegaan. In de gerandomiseerde gecontroleerde PANACHE-trial zijn de veiligheid en werkzaamheid van neladenosonbialanaat onderzocht bij patiënten met hartfalen en een gepreserveerde ejectiefractie (HFpEF).

Neladenosonbialanaat is een niet-neurohumoraal, niet-hemodynamisch middel. Het werkingsmechanisme is gebaseerd op de volgende pathofysiologische principes.

  • Na binding aan G-eiwit-gekoppelde receptoren op het celoppervlak, A1, A2a, A2b en A3 genoemd, heeft adenosine een verscheidenheid aan fysiologische effecten. De centrale fysiologische rol van adenosine is het voorkomen van weefselschade en het bevorderen van herstel als reactie op stress.
  • In het hart werkt adenosine als een cytoprotectieve modulator, die de hartfunctie koppelt aan de metabole vraag, voornamelijk door activering van adenosine A1-receptoren (A1R’s).
  • Activering van adenosine A1R’s in het hart blijkt invloed te hebben op een groot aantal pathologische reacties die gerelateerd zijn met ischemische hartschade, zoals arrhythmogenese, coronaire en ventriculaire disfunctie, apoptose, mitochondriale disfunctie en ventriculaire remodellering.

Partiële versus volledige agonisten

Partiële A1R-agonisten hebben waarschijnlijk een gunstige farmacologische respons bij hartfalen, terwijl ze niet leiden tot ongewenste cardiale en extra-cardiale effecten, die worden waargenomen bij gebruik van volledig A1R-agonisme.

Preklinische gegevens hebben aangetoond dat partiële adenosine A1R-agonisten de hartfunctie beschermen en verbeteren bij gebruik in doses die niet leiden tot ongewenste effecten op de hartfrequentie, atrioventriculaire geleiding en bloeddruk.

Geen verbeterde loopafstand

De op het ACC-congres gepresenteerde resultaten van de PANACHE-trial toonden geen dosisresponseffect op de zesminutenwandeltest, het primaire eindpunt. Een verklaring in retrospect is dat in de preklinische onderzoeksfase voornamelijk onderzoek was gedaan in ischemische diermodellen.

Er is een klinische studie gaande naar de behandeling van patiënten met hartfalen en een gereduceerde ejectiefractie (HFrEF) met neladenosonbialanaat.

Shah SJ, Voors A, McMurray J, et al. 402-08 - Safety and Efficacy of Neladenoson Bialanate, a Partial Adenosine A1 Receptor Agonist, in Patients with Heart Failure and Preserved Ejection Fraction: Results from the PANACHE Randomized Controlled Trial. ACC.19. March 16, 2019, 12:15 PM - 12:25 PM.

Reacties (0)
(Advertentie)