Geplaatst op 17 maart 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Opsporing van depressie is belangrijk, maar niet middels screening

Opsporing van depressie is belangrijk, maar niet middels screening

Minstens een vijfde deel van de patiënten met acuut coronair syndroom (ACS) heeft symptomen van een depressie. Als na een hartinfarct of instabiele angina pectoris op systematische wijze wordt gescreend op depressie en die indien nodig wordt behandeld, leidt dat niet tot een betere kwaliteit van leven, zo is gevonden in de CODIACS-QoL-studie.

In de CODIACS-QoL-studie werden iets meer dan 1500 patiënten die in de voorgaande twee tot twaalf maanden in het ziekenhuis waren opgenomen vanwege ACS, willekeurig verdeeld in drie groepen.
De eerste groep werd niet gescreend op depressie. Aan de andere patiënten werd gevraagd om de 8-punts Patient Health Questionnaire in te vullen, een vragenlijst die is ontworpen om depressie vast te stellen.

Minder depressie dan eerder gemeld

Ongeveer 7% van de gescreende patiënten bleek depressief te zijn. Dit percentage is iets lager dan de bevindingen uit eerdere studies, die toonden dat ernstige depressie voorkomt bij ongeveer 10% procent van de ACS-patiënten.
Deze discrepantie is gedeeltelijk te verklaren door het feit dat mensen die al werden behandeld voor depressie, en mensen met depressie in de voorgeschiedenis werden uitgesloten van de huidige studie. Ook werden de depressieve klachten ≥ twee maanden na het ACS beoordeeld. Echter, depressieve symptomen die direct post-ACS toenemen, verdwijnen vaak spontaan.

Geringe, vergelijkbare QALY-daling

Gedurende de follow-upperiode van achttien maanden werd geen significant verschil gevonden tussen de drie studiegroepen wat betreft de quality-adjusted life years (QALY’s), die in alle drie groepen in zeer geringe mate daalden (gemiddeld 0,03-0,04 punten).
Ook werd geen significant verschil gevonden in het cumulatieve aantal dagen zonder depressie, die varieerden van 339 tot 351 dagen gedurende de studieduur van achttien maanden.
Er waren eveneens geen significante verschillen betreft het optreden van depressieve symptomen na negen maanden, gemelde bijwerkingen van antidepressiva of sterftecijfers.

Geen screening, wel op zoek

Deze studie en het momenteel beschikbare bewijs vormen volgens de onderzoekers geen rechtvaardiging voor een systematische screening op depressie in deze patiëntenpopulatie. Dat betekent echter niet dat artsen niet op zoek moeten gaan naar tekenen van depressie of dat ze depressieve klachten moeten negeren.
Depressie heeft namelijk een grote impact op de levenskwaliteit en -prognose van patiënten in het algemeen. Het aanpakken van depressies blijft dus belangrijk, maar voor de opsporing hiervan zijn nieuwe strategieën nodig.

Kronish IM, Moise N, Cheung K, et al. 402-14 - Randomized Trial of Depression Screening After Acute Coronary Syndromes: Results from Comparison of Depression Identification After Acute Coronary Syndromes-Quality of Life and Cost Effectiveness (CODIACS-QoL). ACC.19. March 16, 2019, 1:00 PM - 1:10 PM.

Reacties (0)
(Advertentie)