Geplaatst op 17 maart 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Behandeling met DOAC thuis is mogelijk bij laagrisicolongembolie

Behandeling met DOAC thuis is mogelijk bij laagrisicolongembolie

Home Treatment of Pulmonary Embolism (HoT-PE) is een grote internationale studie naar een nieuwe benadering om patiënten met laagrisicolongembolie te behandelen, namelijk met initieel heparine, direct gevolgd door een oraal antistollingsmiddel. De deelnemende patiënten werden binnen 48 uur uit het ziekenhuis ontslagen.

Longembolie is een potentieel levensbedreigend acute cardiovasculaire aandoening. Meer dan 95% van de patiënten is hemodynamisch stabiel bij presentatie. Sommige van deze patiënten hebben een echt laag risico en komen mogelijk in aanmerking voor onmiddellijk of vroegtijdig ontslag.

Is thuisbehandeling haalbaar?

In de HoT-PE-studie, een prospectieve internationale multicenter single-arm fase IV-cohortstudie, is geïnventariseerd of thuisbehandeling van patiënten met een acute laagrisicolongembolie met de orale factor-Xa-remmer rivaroxaban haalbaar, effectief en veilig is.
De deelnemende patiënten hadden een bevestigde longembolie, waarbij geen sprake was van rechterventrikeldisfunctie of vrij zwevende trombi in het rechteratrium of ventrikel. Exclusiecriteria waren hemodynamische instabiliteit, ernstige comorbiditeit, een indicatie voor ziekenhuisopname of het ontbreken van ondersteunende mantelzorgers voor de thuisbehandeling.

Weinig recidieven en bloedingen

De eerste dosis rivaroxaban werd in het ziekenhuis gegeven en patiënten werden binnen 48 uur na presentatie ontslagen. Vervolgens werd rivaroxaban gedurende minstens drie maanden doorgebruikt.
De primaire uitkomstmaat was het optreden van symptomatische recidiverende veneuze trombo-embolie of aan longembolie gerelateerde sterfte binnen een periode van drie maanden. Dat risico bleek vrij laag in deze patiëntenpopulatie, ongeveer 1,2%. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval toonde geen overlap met een historische controlegroep. Daarnaast was het bloedingsrisico vrij laag.

Beperking: single-arm opzet

Een beperking van dit onderzoek is dat het een single-arm opzet heeft. Er heeft dus geen vergelijking plaatsgevonden met het standaardbeleid in de Verenigde Staten, bestaande uit eerst een paar dagen heparine en daarna een direct-werkend oraal antistollingsmiddel (DOAC).
Daarom is het lastig om te beweren dat het beleid in de HoT-PE-studie net zo effectief is als dat standaardbeleid. Wel kan gesteld worden dat in een goed geselecteerde patiëntenpopulatie met een laag risico op events de behandeling met een DOAC een mogelijkheid is.

 

Konstantinides SV, Schmidtmann I, et al. 402-16 - Home Treatment of Patients with Low-Risk Pulmonary Embolism with the Oral Factor Xa Inhibitor Rivaroxaban: the HoT-PE Study. ACC.19. March 16, 2019, 1:15 PM - 1:25 PM.

Reacties (0)
(Advertentie)