Geplaatst op 18 maart 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

TAVR overtreft chirurgie bij jongere patiënten met laag operatierisico

TAVR overtreft chirurgie bij jongere patiënten met laag operatierisico

Een jaar na een transkatheter-aortaklepvervanging (TAVR) zijn 46% minder sterfgevallen, beroertes of ziekenhuisbezoeken opgetreden dan een jaar na een operatie. Dat is gevonden in de PARTNER 3-trial bij patiënten met een ernstige, symptomatische aortaklepstenose en een laag operatierisico. De uitkomsten verschenen tegelijkertijd met de presentatie in NEJM.

 

TAVR is momenteel goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met een ernstige aortaklepstenose en een intermediair of hoog risico op complicaties ten gevolge van een chirurgische aortaklepvervanging.

PARTNER-reeks

PARTNER 3 is de vijfde gerandomiseerde trial van de PARTNER-reeks van onderzoeken, waaraan samen ruim 9000 patiënten met ernstige aortaklepstenose deelnamen.
De eerste onderzoeken evalueerden TAVR bij de ziekste patiënten, die in de meeste gevallen niet geopereerd konden worden.

Jonger en minder comorbiditeit

De huidige studie werd uitgevoerd bij patiënten met een laag operatierisico, waarvan de meerderheid in aanmerking kwam voor een chirurgische aortaklepvervanging. Aan deze trial participeerden 1000 patiënten met ernstige aortaklepstenose, die overwegend (> 95%) uit de Verenigde Staten afkomstig waren.
In vergelijking met de eerdere PARTNER-studies, waarin de deelnemers een intermediair of hoog operatierisico hadden, waren de deelnemers aan PARTNER 3 gemiddeld genomen jonger (73 jaar) en hadden minder comorbiditeit en minder symptomen. Daarnaast was twee derde van de deelnemers man.
Ze werden willekeurig toegewezen om de SAPIEN 3 TAVR-klep of een chirurgische aortaklepvervanging te krijgen.

Minder vaak samengestelde eindpunt

Het primaire eindpunt was een samenstelling van all-cause mortaliteit, optreden van een beroerte en heropname die gerelateerd was aan de klep, procedure of hartfalen, gedurende het eerste jaar na de interventie.
Dit samengestelde eindpunt trad bijna twee keer zo vaak op in de operatie- als in de TAVR-groep (15,1 vs. 8,5%). Dit verschil is volgens Martin B. Leon (New York) groter dan verwacht, vooral omdat de chirurgie zo goed is in het behandelen van aortaklepstenose bij laagrisicopatiënten.

Losse eindpunten

Zestien patiënten overleden tijdens de follow-upperiode van een jaar: elf personen (2,5%) in de chirurgiegroep en vijf personen (1%) in de TAVR-groep.
Twintig patiënten hadden een beroerte: veertien gevallen in de chirurgiegroep (3,1%) en zes in de TAVR-groep (1,2%).
Patiënten in de chirurgiegroep werden vaker opnieuw opgenomen in het ziekenhuis in vergelijking met de TAVR-groep (resp. 11 en 7,3%).

Sneller herstel

Daarnaast werden enkele secundaire eindpunten geanalyseerd. De opnameduur was gemiddeld drie dagen na een TAVR, terwijl patiënten na een operatie zeven dagen opgenomen bleven.
Patiënten in de TAVR-groep hadden ook een sneller functioneel herstel gedurende de eerste dertig dagen na de interventie, gebaseerd op de zesminutenwandeltest en andere zelfgerapporteerde metingen voor de kwaliteit van leven. Uiteindelijk bereikten de geopereerde patiënten een vergelijkbaar functioneel herstel en kwaliteit van leven als de TAVR-groep, maar dat duurde enkele maanden.

Referenties
1) Leon M, Mack M, et al. 404-08 - Transcatheter or Surgical Aortic Valve Replacement in Low-Risk Patients: Results of the PARTNER 3 Trial. ACC.19. March 17, 2019, 8:00 AM - 8:15 AM.

2) Mack MJ, Leon MB, Thourani VH, et al. Transcatheter Aortic-Valve Replacement with a Balloon-Expandable Valve in Low-Risk Patients. New Engl J Med. March 17, 2019. DOI: 10.1056/NEJMoa1814052.

Reacties (0)
(Advertentie)