Geplaatst op 18 maart 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

CardioMEMS-sensor leidt tot ruime halvering van het aantal ziekenhuisopnamen

CardioMEMS-sensor leidt tot ruime halvering van het aantal ziekenhuisopnamen

Patiënten bij wie een CardioMEMS-sensor voor hartfalen werd geplaatst, werden 58% minder vaak opgenomen vanwege aan hartfalen gerelateerde problematiek gedurende het jaar na de plaatsing. Dat is gevonden in een prospectieve, open-label trial met 1200 Amerikaanse patiënten, die was bedoeld om na de goedkeuring van dit device de werkzaamheid en veiligheid ervan in de klinische praktijk te evalueren.

  

De CardioMEMS-sensor is in 2014 goedgekeurd door de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit (FDA) voor gebruik bij patiënten met hartfalen NYHA-klasse III, die in het voorgaande jaar zijn opgenomen vanwege hun hartfalen.


Deelnemers

Van de deelnemers aan de huidige studie was 38% vrouw, 17% niet-blank en de gemiddelde leeftijd 69 jaar. 30% had hartfalen met een gepreserveerde ejectiefractie (HFpEF) en 52% had hartfalen met een gereduceerde ejectiefractie (HFrEF).

Minder hartfalen-hospitalisaties

Het primaire eindpunt voor werkzaamheid was het optreden van hartfalen-hospitalisaties gedurende het jaar na plaatsing van de sensor ten opzichte van het jaar ervoor. De resultaten waren significant verschillend bij vergelijking van deze twee perioden (resp. 0,52 en 1,24).
Bij patiënten die vaker dan tweemaal werden opgenomen in het jaar voorafgaand aan de plaatsing van de sensor, trad een vergelijkbare daling van het aantal ziekenhuisopnamen op. Die afname was niet afhankelijk van de ejectiefractie van de patiënt.

Hospitalisaties bij subgroepen en vanwege alle oorzaken

Bij vrouwen nam het risico op hartfalen-hospitalisaties met 61% af, terwijl bij niet-blanke patiënten een afname van 53% optrad.
Daarnaast nam bij patiënten die de sensor kregen, het aantal ziekenhuisopnamen met 28% af door verschillende oorzaken, bijvoorbeeld longontsteking, chronische obstructieve longziekten of hartritmestoornissen.

Weinig complicaties

Het veiligheidseindpunt was het optreden van device- of systeem-gerelateerde complicaties of devicefalen één jaar na plaatsing.
Na een jaar was bij vier patiënten een complicatie opgetreden en slechts één sensor faalde. Deze studie toonde aan dat de CardioMEMS-sensor niet alleen veilig was, maar ook duidelijk effectief was om mensen buiten het ziekenhuis te houden.

Vooruitgang in de behandeling

Dankzij bewaking op afstand van de pulmonaalarteriedruk was een tijdige aanpassing van de medicamenteuze therapie mogelijk, bedoeld om toekomstige hartfalen-hospitalisaties te voorkomen.
Dit vormt volgens de onderzoekers een belangrijke vooruitgang in de behandeling van hartfalen, omdat deze patiënten een zeer hoog risico op hospitalisaties en complicaties hebben.

Referentie
1) Shavelle DM, Desai A, Abraham W, et al. 405-16 - Pulmonary Artery Pressure-Guided Therapy for Ambulatory Heart Failure Patients in Clinical Practice; 1-Year Outcomes from the CardioMEMS Post-Approval Study. ACC.19. March 17, 2019, 11:45 AM - 11:55 AM.

Reacties (0)
(Advertentie)