Geplaatst op 18 maart 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Minder bloedingen en events met DOAC bij patiënten met AF en ACS

Minder bloedingen en events met DOAC bij patiënten met AF en ACS

Patiënten met zowel atriumfibrilleren (AF) als acuut coronair syndroom (ACS) hebben een significant lager bloedingsrisico bij de behandeling met apixaban in vergelijking met een vitamine-K-antagonist (VKA) en bij gebruik van placebo versus acetylsalicylzuur (ASA), zo is gevonden in de AUGUSTUS-studie. De resultaten verschenen gelijktijdig met de presentatie in NEJM.

 

In totaal 4614 patiënten (mediane leeftijd 70,7 jaar; 29% vrouw) kregen binnen veertien dagen (gemiddeld 6,6 dagen) na het begin van een ACS-episode of stentplaatsing willekeurig apixaban 5 mg tweemaal daags of een VKA en ASA in een lage dosering of placebo.
Alle patiënten moesten clopidogrel (90% deed dat daadwerkelijk) of een andere P2Y12-remmer gebruiken.

Lager bloedingsrisico

Na zes maanden hadden de met apixaban behandelde patiënten een 31% lager bloedingsrisico dan de met warfarine behandelde patiënten (p < 0,001). Dit percentage was 47% lager bij placebo- dan bij ASA-behandelde patiënten.
Het hoogste bloedingspercentage werd gerapporteerd bij patiënten die een VKA en ASA kregen (18,7%), terwijl het laagste percentage aanwezig was bij patiënten die clopidogrel, apixaban en placebo gebruikten (7,3%).

Minder primaire eindpunten

Majeure of klinisch relevante niet-majeure bloedingen, het primaire eindpunt, traden op bij 10,5% van de met apixaban behandelde patiënten en bij 14,7% van de met VKA behandelde patiënten (hazard ratio 0,69; p < 0,001 voor niet-inferioriteit en superioriteit).
Dit risico was 16,1% bij behandeling met ASA en 9% met placebo (hazard ratio 1,89; p < 0,001). Er moesten 24 patiënten met apixaban in plaats van met een VKA behandeld worden om één primaire event te voorkomen.

Sterfgevallen en hospitalisaties

Secundaire eindpunten omvatten een samenstelling van overlijden of ziekenhuisopname en een samenstelling van overlijden of beroerte, hartaanval, stenttrombose of spoedeisende revascularisatie.
Het aantal sterfgevallen en hospitalisaties was het hoogst bij patiënten die VKA en ASA gebruikten (27,5%), en het laagst bij patiënten die apixaban en placebo gebruikten (22,0%). De met apixaban behandelde patiënten hadden een 50% lager risico op een beroerte dan de patiënten die VKA gebruikten.

Moeilijk te behandelen patiëntencategorie

Deze bevindingen tonen aan dat de combinatie van apixaban en antiplaatjestherapie, bijvoorbeeld met clopidogrel, maar zonder ASA, resulteert in het laagste bloedingsrisico bij deze moeilijk te behandelen patiëntencategorie. Daarbij nam het risico op ischemische gebeurtenissen, zoals hartinfarcten, beroertes en andere trombo-embolische complicaties, niet significant toe.

Referenties
1)  Lopes RD, Vora A, Aronson R, et al. 405-08 - An Open-label, 2 x 2 Factorial, Randomized Trial to Evaluate the Safety of Apixaban versus Vitamin K Antagonist and Aspirin versus Placebo in Patients with Atrial Fibrillation and Acute Coronary Syndrome and/or Percutaneous Coronary Intervention: Primary Results of the AUGUSTUS Trial. ACC.19. March 17, 2019, 10:45 AM - 10:55 AM.

2)  Lopes RD, Heizer G, Aronson R, et al. Antithrombotic Therapy after Acute Coronary Syndrome or PCI in Atrial Fibrillation. New Engl J Med. March 17, 2019. DOI: 10.1056/NEJMoa1817083.

Reacties (0)
(Advertentie)