Geplaatst op 18 maart 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

TAVR veilig bij patiënten met een bicuspide aortaklep

TAVR veilig bij patiënten met een bicuspide aortaklep

De behandeling van patiënten met een bicuspide aortaklep en aortapathie is buitengewoon uitdagend. Een analyse van het STS/ACC TVT-register toonde aan dat patiënten met een bicuspide aortaklepstenose na transkatheter-aortaklepvervanging (TAVR) een vergelijkbaar overlijdensrisico hebben als patiënten met een tricuspide aortaklep. Patiënten met een bicuspide klep hebben wel een hoger risico op een beroerte.

 

In dit onderzoek analyseerde men de gegevens van ruim 80.000 patiënten die in de periode 2015-2018 een TAVR kregen. De onderzoekers matchten 2691 patiënten met een bicuspide klep met een even groot aantal patiënten met een tricuspide klep. Alle patiënten hadden een intermediair of hoog risico voor een openhartoperatie.

Vergelijkbaar overlijdensrisico

De all-cause mortaliteit na dertig dagen was vergelijkbaar bij patiënten met een bicuspide en tricuspide klep (resp. 2,6 en 2,45%).
Dat gold ook voor het overlijdensrisico één jaar na de interventie (10,8 en 12,1%).

Vergelijkbaar functioneren van de klep

Er waren geen significante verschillen tussen de twee groepen wat betreft het functioneren van de vervangingsklep. Patiënten met een bicuspide klep hadden een hoger risico op een beroerte na dertig dagen dan patiënten met een tricuspide klep (respectievelijk 2,4 en 1,6%).
Onder de patiënten met een bicuspide klep ondervond 0,9% problemen tijdens de TAVR-procedure waarbij de conversie naar een openhartoperatie nodig was. Datzelfde was nodig bij 0,4% van de patiënten met een tricuspide klep.

Conclusies en nader onderzoek

De overlevingskans, het risico op een beroerte en het functioneren van de klep waren vergelijkbaar in beide groepen. Wel was bij patiënten met een bicuspide klep vaker een conversie van TAVR naar een openhartoperatie nodig. Er is nader onderzoek nodig om de oorzaak daarvan vast te stellen.
Daarnaast is behoefte aan een gerandomiseerde studie om de risico’s en voordelen van TAVR te bepalen bij jongere, laagrisicopatiënten met een bicuspide aortaklepstenose.

Referentie
1) Makkar RR, Yoon S-H, Rinaldi M, et al. 404-15 - Outcomes of Transcatheter Aortic Valve Replacement with Balloon-Expandable Sapien3 Valve in Bicuspid Aortic Stenosis: An analysis of the STS/ACC TVT Registry. ACC.19. March 17, 2019, 9:15 AM - 9:25 AM.

Reacties (0)
(Advertentie)