Geplaatst op 18 maart 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Serum gamma-glutamyltransferase is prognostische PCa-biomarker

Serum gamma-glutamyltransferase is prognostische PCa-biomarker

In de eerste studie die op dit gebied werd uitgevoerd, kon worden aangetoond dat serum gamma-glutamyltransferase (GGT) een prognostische biomarker is voor zowel totale overleving (OS) als prostaat specifiek antigeen (PSA)-respons bij patiënten met gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom (mCRPC) die behandeld worden met enzalutamide.

GGT is niet alleen een serummarker voor hepatobiliaire disfunctie maar ook voor de prognose van patiënten met verscheidene maligniteiten. Er zijn echter nog geen enkele data over de prognostische invloed van serum GGT bij mannen met mCRPC.

Opzet van de studie

Takemura en collega’s bekeken de gegevens van vijftig mCRPC-patiënten die tussen 2014 en 2018 met enzalutamide waren behandeld zonder dat zij eerder waren blootgesteld aan abirateronacetaat. Het primaire eindpunt van dit onderzoek was OS en de secundaire eindpunten waren PSA-respons en maximale veranderingen in het PSA vanaf baseline. 

Resultaten

Het bleek dat tijdens de follow-upperiode (mediaan 18 maanden) 24 mannen overleden (de tweejaarsoverleving was 64%). Verhoogd GGT was significant geassocieerd met een slechtere OS dan een normaal GGT (de tweejaarsoverleving was resp. 41% en 75%, p = 0,001). Verhoogd GGT (hazard ratio [HR] = 3,61, p = 0,004), hogere PSA (HR = 0,38, p = 0,009) en afgenomen hemoglobine (HR = 0,64, p < 0,001) waren onafhankelijke voorspellers voor een slechtere OS. Verhoogd GGT was tevens significant geassocieerd met een slechtere PSA-progressievrije overleving (PFS) (p < 0,001). Mannen met een verhoogd GGT vertoonden een significant slechtere respons dan de mannen met een normaal GGT met maximale veranderingen in het PSA van respectievelijk 45% en -90% (p = 0,049).1

1. Takemura K, et al. Prognostic significance of serum γ-glutamyltransferase in patients with castration-resistant prostate cancer treated with enzalutamide. Abstract 112. EAU 2019.

Reacties (0)
(Advertentie)