Geplaatst op 18 maart 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Draaien van nachtdiensten desastreus voor blaasfunctie

Draaien van nachtdiensten desastreus voor blaasfunctie

Italiaanse onderzoekers hebben aangetoond dat mensen die vaak ’s nachts werken, een verhoogde urinaire frequentie vertonen, evenals een afname in de kwaliteit van leven in vergelijking met mensen die overdag werken. Opvallend hierbij was vooral dat het hier relatief jonge (< 50 jaar) mensen betrof.

De Nunzio en collega’s evalueerden het effect van het werk in nachtdiensten op urinaire symptomen. Tussen maart en oktober 2018 werden 68 mannen en 68 vrouwen bestudeerd die allen werkzaam waren in de Italiaanse nationale gezondheidszorg. Van hen deden er 66 nachtdiensten (gemiddeld 11 uur per dienst). De 70 mensen die overdag werkten, deden dit gedurende een gemiddelde van 9,1 uur per dag. 

Vaker overactieve blaas

Het bleek dat degenen met nachtdiensten een significant hoger percentage overactieve blaas rapporteerden. Hun gemiddelde totale score volgens de Overactive Bladder Questionnaire was 31 versus een score van 19 van degenen die overdag werkten. Daarnaast hadden de mensen met nachtdiensten een slechtere kwaliteit van leven in vergelijking met de mensen die overdag werkten. Dit werd gemeten met de OAB QL-score en de EORTC QLQ-30-score met scores van 41 versus 31. 

Problemen op jongere leeftijd

Hoofdonderzoeker Cosimo De Nunzio becommentarieerde de uitkomsten: “Het is bekend dat nachtdiensten stressvol zijn en in verband worden gebracht met verhoogde gezondheidsproblemen. Deze studie laat zien dat mensen die altijd ’s nachts werken, mogelijk een hogere urinaire frequentie ervaren evenals een afname in hun kwaliteit van leven. Wat vooral verontrustend was, bleek het gegeven dat iedereen in deze studie jonger dan vijftig jaar was. Normaal gesproken worden blaasproblemen vooral bij ouderen gezien, maar hier betreft het een aanzienlijk jongere groep die een afnemende kwaliteit van leven ervaart.” Overigens benadrukte hij dat het hier om een gering aantal patiënten ging en dat dit onderzoek in een grotere studie gereproduceerd moet worden met een langere follow-up.1 

1. De Nunzio C, et al. Night shift workers have a higher overactive bladder score with an impairment of quality of life: A prospective cohort study. Abstract 659. EAU 2019.

Reacties (0)
(Advertentie)