Geplaatst op 19 maart 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Oraal is beter dan i.v. bij infectieuze endocarditis

Oraal is beter dan i.v. bij infectieuze endocarditis

Partiële orale antibiotica zijn veilig en effectief voor de behandeling van infectieuze endocarditis. Bij de orale toedieningsvorm treden minder sterfgevallen en complicaties op dan bij de intraveneuze toediening hiervan. Dat blijkt uit een langdurige follow-upanalyse (mediaan 3,5 jaar) van de POET-trial. Eind januari 2019 verschenen de uitkomsten van deze studie in NEJM.

In diverse richtlijnen wordt momenteel geadviseerd om linkszijdige infectieuze endocarditis gedurende maximaal zes weken te behandelen met intraveneuze antibiotica.

Oraal: eerder ontslag, betere uitkomsten

Uit eerder onderzoek is naar voren gekomen dat een intraveneuze behandeling tijdens een langdurig opname het risico op complicaties kan verhogen. Door een orale toedieningswijze kunnen patiënten sneller uit het ziekenhuis ontslagen worden en hun behandeling thuis voltooien. Studies naar andere aandoeningen hebben aangetoond dat patiënten die kortere tijd zijn opgenomen, in het algemeen betere uitkomsten hebben.

Oraal versus intraveneus

POET is de grootste gerandomiseerde trial naar de behandeling van patiënten met linkszijdige infectieuze endocarditis met orale of intraveneuze antibiotica. In totaal werden 400 patiënten (gemiddelde leeftijd 67 jaar; 77% man) geïncludeerd. Deze deelnemers moesten voorafgaand aan de randomisatie klinisch stabiel zijn en een adequate respons op ≥ 10 dagen intraveneuze antibiotica hebben gehad. Vervolgens werden ze willekeurig toegewezen om door te gaan met de intraveneuze therapie of te switchen naar orale behandeling gedurende gemiddeld zeventien dagen na de diagnose.

Samengesteld eindpunt

Het primaire eindpunt was een samenstelling van all-cause mortaliteit, een ongeplande hartoperatie, het optreden van een trombo-embolische event (bijv. beroerte) en een relaps van de infectie met hetzelfde pathogeen. Na een follow-upperiode van mediaan 3,5 jaar was bij 53 patiënten (26,4%) in de groep die orale medicatie kreeg, een primaire-eindpuntsgebeurtenis opgetreden, terwijl dat het geval was bij 76 patiënten (38,2%) in de intraveneus behandelde groep. In totaal stierven 87 patiënten: 54 personen (27,1%) in de intraveneus behandelde groep en 33 personen (16,4%) in de groep met orale medicatie. Er werden geen significante verschillen gezien wat betreft het optreden van relapsen van de infectie, ongeplande hartoperaties of trombo-embolische events.

Conclusies en implicaties

Hoewel een eerdere analyse na de eerste zes maanden toonde dat een partiële behandeling met orale antibiotica even effectief en veilig is als de conventionele intraveneuze behandeling van gestabiliseerde patiënten met linkszijdige infectieuze endocarditis, toont de huidige langetermijnanalyse dat de orale toedieningswijze beter is. Deze bevindingen ondersteunen volgens Henning Bundgaard (Kopenhagen) om het standaardbeleid voor deze aandoening aan te passen.

 

Referentie
Bundgaard H, Ihlemann N, Gill S, et al. 405-12 - Partial Oral Treatment of Left-Sided Infectious Endocarditis - The POET Trial - Long Term Follow-up. ACC.19. March 17, 2019, 11:15 AM - 11:25 AM.
Iversen K, Ihlemann N, Gill SU, et al. Partial Oral versus Intravenous Antibiotic Treatment of Endocarditis. N Engl J Med 2019;380:415-424.

Reacties (0)
(Advertentie)