Geplaatst op 19 maart 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Verdere LDL-reductie door toevoeging van bempedoic acid

Verdere LDL-reductie door toevoeging van bempedoic acid

Toevoeging van bempedoic acid aan maximaal getolereerde statinetherapie leidt tot een significante en aanhoudende LDL-reductie in vergelijking met de toevoeging van placebo bij de behandeling van patiënten met hypercholesterolemie. Dat is naar voren gekomen uit recente resultaten van de CLEAR Wisdom-studie die gepresenteerd werden tijdens het ACC-congres.

De veronderstelling is dat bempedoic acid zou kunnen bijdragen aan een verdere LDL-reductie bij patiënten die hun statinedosis moeten beperken of die statines niet kunnen verdragen.

Bempedoic acid versus placebo

In de CLEAR Wisdom-studie kregen 779 patiënten willekeurig eenmaal daags bempedoic acid 180 mg of placebo, beide naast maximaal getolereerde statinetherapie, gedurende één jaar. 77 patiënten konden geen enkele statinedosis verdragen. In totaal voltooiden 740 patiënten het onderzoek: 490 personen die bempedoic acid kregen en 250 placebo-behandelde patiënten.

Wel versus geen LDL-reductie

Het primaire eindpunt was de procentuele verandering van de LDL-spiegel vanaf baseline tot week 12. In de groep die bempedoic acid kreeg, daalde de LDL-spiegel van 3,08 mmol/l (119,4 mg/dL) op baseline tot 2,5 mmol/l (97,6 mg/dL) na twaalf weken. Daarentegen trad in de placebogroep geen verandering van de LDL-spiegel op, namelijk 2,3 mmol/l op beide momenten (122,4 mg/dL vs. 122,8 mg/dL).

De gemiddelde procentuele verandering van de LDL-spiegel was 15,1% bij de behandeling met bempedoic acid, terwijl dit slechts 2,4% was in de placebogroep (p < 0,001). Onder de patiënten die geen statines gebruikten, was de gemiddelde procentuele LDL-reductie 24,6% met bempedoic acid versus 2,6% met placebo.

Aanhoudend effect

Na één jaar was de LDL-spiegel 2,6 mmol/l (99,6 mg/dL) in de bempedoic acid-groep versus 116,9 mg/dL in de placebogroep. Het effect van bempedoic acid was dus duurzaam en hield in ieder geval een jaar lang aan. De toevoeging van bempedoic acid aan statinetherapie ging niet gepaard met een toename van het aantal bijwerkingen.

Toevoeging aan behandelarsenaal

Deze bevindingen wijzen er volgens Anne C. Goldberg (Washington) op dat bempedoic acid toegevoegd kan worden aan het behandelarsenaal voor hoogrisicopatiënten met atherosclerotische cardiovasculaire aandoeningen, bij wie de LDL-spiegel ongecontroleerd blijft ondanks gebruik van maximaal getolereerde statinetherapie.

Effect op events?

De belangrijkste volgende stap is een gerandomiseerde studie om vast te stellen of bempedoic acid leidt tot minder cardiovasculaire events in vergelijking met de momenteel beschikbare middelen die aan statines worden toegevoegd, zoals ezetimibe.

 

Referentie
Goldberg AC, Leiter LA, Stroes ESG, et al. 409-08 - Efficacy and Safety of Bempedoic Acid Added to Maximally Tolerated Statins in Patients with Hypercholesterolemia and High Cardiovascular Risk: The CLEAR Wisdom Trial. ACC.19. March 18, 2019, 8:00 AM - 8:10 AM.

Reacties (0)
(Advertentie)