Geplaatst op 19 maart 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Radiale en femurale toegang kennen vergelijkbaar overlijdensrisico

Radiale en femurale toegang kennen vergelijkbaar overlijdensrisico

Patiënten met een acuut myocardinfarct (AMI) die een percutane coronaire interventie (PCI) ondergaan, waarbij gebruik wordt gemaakt van een radiale toegang, hebben een vergelijkbaar overlijdensrisico na dertig dagen als patiënten bij wie een femurale toegang wordt gebruikt. Dat is gevonden in de SAFARI-STEMI-trial.

In de SAFARI-STEMI-trial participeerden 2292 patiënten met een ST-elevatie myocardinfarct (STEMI) uit vijf behandelcentra in Canada.
Alle patiënten ondergingen een PCI. De helft werd willekeurig toegewezen aan een radiale toegang en de andere helft aan een femurale toegang.
De meeste patiënten kregen bivalirudine en ticagrelor ter preventie van trombo-embolische events tijdens en na de interventie.

Inclusie voortijdig gestopt

De onderzoekers waren aanvankelijk van plan om 5000 patiënten te includeren, maar stopten de inclusie voortijdig toen een analyse aangaf dat het niet mogelijk zou zijn om het primaire eindpunt, een verschil van 1,5% in de mortaliteit na dertig dagen, te bereiken.
De dertigdaagse mortaliteit was 1,5% in de radiale toegangsgroep versus 1,3% in de femurale toegangsgroep. De percentages secundaire uitkomsten, waaronder het optreden van een nieuwe AMI, trombo-embolische events en bloedingscomplicaties, waren niet significant verschillend tussen de twee groepen.

Beide technieken kunnen uitvoeren

Michel Le May (Ottawa, Canada) concludeerde dat STEMI-patiënten na een PCI vergelijkbare uitkomsten hebben bij toepassing van een radiale of femurale toegang. Clinici zouden naar zijn mening beide benaderingen voor PCI moeten kunnen uitvoeren, omdat het bij bepaalde patiënten tijdens de procedure nodig is om van toegangslocatie te wisselen. Daarom moet in medische trainingsprogramma’s bekwaamheid verkregen worden met beide PCI-benaderingen.

Alleen STEMI-patiënten

Het feit dat alleen STEMI-patiënten deelnamen, vormt een uniek aspect aan dit onderzoek. Het is mogelijk dat de twee PCI-benaderingen verschillende resultaten kunnen hebben bij patiënten zonder STEMI of bepaalde subgroepen van STEMI-patiënten.

Referentie
Le May MR, Wells G, Labinaz M, et al. 410-08 - The Safety and Efficacy of Femoral Access versus Radial Access for Primary Percutaneous Coronary Intervention in ST-Elevation Myocardial Infarction. ACC.19. March 18, 2019, 10:45 AM - 10:55 AM.

Reacties (0)
(Advertentie)