Geplaatst op 19 maart 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Centrifugale is beter dan axiale pomp bij gevorderd hartfalen

Centrifugale is beter dan axiale pomp bij gevorderd hartfalen

Bij gebruik van een centrifugale pomp is minder vaak een pompvervanging noodzakelijk dan bij gebruik van een axiale pomp. Daarnaast gaat de behandeling van patiënten met gevorderd hartfalen met een centrifugale pomp gepaard met een betere beroertevrije overleving en is minder vaak een heroperatie nodig, om een defect device te vervangen of te verwijderen. Dat is gevonden in de MOMENTUM 3-studie, die tevens in NEJM verscheen.

Het gebruik van left ventricular assist device (LVAD) bij patiënten met vergevorderd hartfalen wordt beperkt door het risico op tromboses, beroertes en bloedingen. Die complicaties kunnen veroorzaakt worden door nadelige interacties tussen de pomp en circulerende bloedelementen.

Devices in ontwikkeling

Ontwikkelingen in bio-engineering hebben geleid tot de introductie van duurzame LVAD met een continue flow. Er zijn echter zorgen over het risico van pomptrombose, waardoor het device slechter kan gaan functioneren. Bovendien kennen deze devices een risico op mucosale arterioveneuze malformaties, bloedingen en beroertes.
Voor de meest frequent gebruikte LVAD, de Heartmate II, dat een axiale pomp betreft, is een thoraco-abdominale plaatsing vereist. Een intrapericardiale centrifugale pomp, HVAD genoemd, bleek te leiden tot vergelijkbare overlevingskansen als de HeartMate II, maar daarmee traden meer beroertes op. De HeartMate 3, een zogenoemde fully magnetically levitated centrifugal-flow intrathoracic LVAD, is ontworpen om de shear stress en stase van bloed te verminderen.

Centrifugale versus axiale pomp

In de MOMENTUM 3-studie is de HeartMate 3, een centrifugale pomp, vergeleken met de HeartMate II, een axiale pomp, bij 1028 patiënten met gevorderd hartfalen. Ze kregen willekeurig een van deze twee pompen, ongeacht het beoogde doel van het gebruik, dat wil zeggen: als bridging naar een harttransplantatie of als definitieve behandeling.
Twee eerdere interimanalyses toonden dat patiënten die werden behandeld met de centrifugale pomp minder risico op trombose of niet-invaliderende beroerte hadden dan patiënten die de axiale pomp kregen.

Primaire eindpunt

Het samengestelde primaire eindpunt was overleving na twee jaar, waarbij geen invaliderende beroerte was opgetreden en geen heroperatie nodig was om een defect device te vervangen of te verwijderen.
Van dit eindpunt was sprake bij 397 patiënten (76,9%) in de centrifugale pompgroep en bij 332 patiënten (64,8%) in de axiale pompgroep (relatief risico 0,84; p < 0,001 voor superioriteit).

Pompvervanging en bloedingen

Het belangrijkste secundaire eindpunt was de vervanging van de pomp gedurende de eerste twee jaar. Dat was minder vaak nodig in de centrifugale pompgroep dan in de axiale pompgroep (2,3 vs. 11,3%; relatief risico 0,21; p < 0,001).
Het aantal events per patiëntjaar voor een beroerte van elke ernst, majeure en gastro-intestinale bloedingen was lager in de centrifugale pompgroep dan in de axiale pompgroep.

Conclusies

Deze finale analyse van de MOMENTUM 3-studie toont dat de HeartMate 3 leidt tot een betere beroertevrije overleving en minder heroperaties van het device in vergelijking met de HeartMate II.

Referentie
Mehra MR, et al. 405-14 - Multicenter Study of MagLev Technology in Patients Undergoing Mechanical Circulatory Support Therapy with HeartMate 3 (MOMENTUM 3): Final Analysis of the 1028 Patient Cohort Outcomes. ACC.19. March 17, 2019, 11:30 AM - 11:40 AM.
Mehra MR, Uriel N, Naka Y, et al. A Fully Magnetically Levitated Left Ventricular Assist Device — Final Report. New Engl J Med. March 17, 2019. DOI: 10.1056/NEJMoa1900486.

 


Reacties (0)
(Advertentie)