Geplaatst op 3 juni 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

SLIT is effectief bij huisstofmijt-gerelateerde allergische rhinitis

SLIT is effectief bij huisstofmijt-gerelateerde allergische rhinitis

Behandeling met op huisstofmijt gerichte sublinguale immunotherapie (SLIT) gedurende een jaar blijkt effectief bij volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder met matige tot ernstige aan huisstofmijt gerelateerde allergische rhinitis (AR). Daarnaast tonen deze tabletten een gunstig bijwerkingenprofiel dat overeenkomt met de bevindingen uit eerdere studies naar SLIT.

Huisstofmijt is binnenshuis het belangrijkste allergeen, dat kan leiden tot allergische aandoeningen, zoals AR en astma. SLIT is een in opzet curatieve behandeling voor HSM-geïnduceerde AR. Er zijn echter weinig gegevens vanuit grootschalige klinische onderzoeken.

Doelstellingen en studieopzet

In deze internationale studie zijn bij volwassenen en adolescenten met aan huisstofmijt gerelateerde AR de effectiviteit en veiligheid van 300 index of reactivity (300 IR)-tabletten geëvalueerd bij een behandelduur van één jaar. De studie omvatte een screeningsperiode van 1-6 maanden, een behandelperiode van een jaar en een follow-upperiode van twee weken na afloop van de behandeling.

Primaire eindpunt en bijwerkingen

Het primaire eindpunt was de totale gecombineerde score (TCS), die bestond uit de som van twee dagelijkse scores van patiënten: de Rhinitis Total Symptom Score (RTSS) en de Rescue Medication Score (RMS). De gemiddelde TCS werd berekend als het gemiddelde aantal niet-gemiste TCS’s gedurende een follow-upperiode van vier weken. De TCS toonde een statistisch significant verschil tussen de SLIT- en de placebogroep met een relatief verschil van 16,9% in het voordeel van de actief behandelde groep.

De SLIT-tabletten werden over het algemeen goed getolereerd. Er werden geen onverwachte ernstige adverse events(AE’s) gevonden. De meest frequent gerapporteerde AE’s waren lokale reacties op de toedieningsplaats, die mild of matig-ernstig waren, zoals jeuk in de mondholte en irritatie in de keel.

Casale T. Efficacy and safety of the 300 IR sublingual tablet for the treatment of house dust mite-associated allergic rhinitis: a multicenter, international, dbpc, randomized phase III clinical trial. EAACI Meeting 2019, presented at session OAS 04.

Reacties (0)
(Advertentie)