Geplaatst op 10 juni 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Caloriearm dieet kan progressie diabetes type 2 vertragen

Caloriearm dieet kan progressie diabetes type 2 vertragen

Eerst significant gewicht verliezen met een caloriearm dieet en daarna een onderhoudsdieet en een bewegingsprogramma volgen dat leidt tot blijvende gedragsverandering. Deze aanpak verlaagt het risico op het ontwikkelen van diabetes type 2. Tot die conclusie komt de internationale PREVIEW interventiestudie.

De studie vergeleek twee verschillende diëten en twee verschillende bewegingsprogramma’s om op gewicht te blijven. Die uitkomsten laten onderling weinig verschil zien: wel blijkt dat deelnemers die flink wat gewicht verloren door het initiële caloriearme dieet, een cumulatief incidentiepercentage van 4% hebben op diabetes type 2. Dat is veel lager dan verwacht, zo belichtten de onderzoekers die de data afgelopen zaterdag op de ADA toelichtten.

Diabetespreventie

Het doel van de PREVIEW (PREVention of diabetes through lifestyle Intervention and populations studies in Europe and around the World) was om de effecten en interacties te bepalen van verschillende typen dieet en bewegingsprogramma’s bij de ontwikkeling van nieuwe diabetesgevallen bij mensen met pre-diabetes. De multinationale trial is gestart in 2013 en heeft 2.223 deelnemers geïncludeerd uit onder meer Denemarken, Finland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Bulgarije en Nederland. Het is het grootste onderzoek naar diabetespreventie door voeding en beweging bij volwassenen tot nu toe.

800 calorieën

De interventie bestond uit twee fasen: een periode van twee maanden met een caloriearm dieet (800 kcal per dag) voor snel gewichtsverlies, gevolgd door 34 maanden een onderhoudsdieet en beweging, gerandomiseerd naar vier behandelstrategieën, gestratificeerd naar geslacht en leeftijd. Zo werd de impact vergeleken op de incidentie van diabetes type 2 bij een proteïnerijk dieet met lage glycemische index versus een dieet met matige proteïne-inname en glycemische index, in combinatie met matige of juist intensieve beweging. Het onderzoek vond plaats in een real life setting, dus zonder dagelijkse supervisie. Wel kregen deelnemers begeleiding en advies bij hun voedings- en bewegingsprogramma.

Gestructureerde aanpak 

De uitgangshypothese was dat het proteïnerijke dieet effectiever zou zijn dan het matige dieet: de onderzoekers verwachtten dat de drie-jaarsincidentie in het eerste geval zou afnemen tot 10,5% en in het tweede geval tot 15,8%, ongeacht de beweging. Dat viel met 4% positiever uit. Er waren geen verschillen tussen de diëten en bewegingsprogramma’s. De onderzoekers geven aan er nog werk nodig is om te bevestigen dat het caloriearme dieet de succesfactor is. Wel is de gestructureerde aanpak een belangrijk instrument in preventieprogramma’s.

Bron:
PREVIEW Study Results—Prevention of Diabetes through Lifestyle Intervention and Population Studies Around the World, ADA 2019

Reacties (0)
(Advertentie)