Geplaatst op 10 juni 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

TrialNet: Immuuntherapie geeft uitstel van diabetes type 1

TrialNet: Immuuntherapie geeft uitstel van diabetes type 1

Immuuntherapie kan de diagnose diabetes type 1 met gemiddeld twee jaar uitstellen. De Teplizumab Prevention Trial heeft dit concept gevalideerd. Op de ADA lichtten de onderzoekers afgelopen zondag hun bevindingen toe in een wetenschappelijke sessie.

Familieleden van iemand met diabetes type 1 (T1D) hebben een 15 keer grotere kans op het ontwikkelen van T1D dan individuen uit de algemene populatie. Een test kan de aanwezigheid van auto-antilichamen bepalen, en daarmee het risico op T1D aanduiden. Ook de ontwikkeling van abnormaliteiten in glucosetolerantie wijst er bijna altijd op dat mensen klinische T1D ontwikkelen.

Preventie-trial

TrialNet is een samenwerkingsverband van wetenschappers en clinici, verzamelt al tien jaar data en samples, en heeft meer dan 200.000 familieleden getest. In de Teplizumab Prevention Trial zijn familieleden van patiënten met T1D geïncludeerd met een risico op T1D op grond van bovenstaande kenmerken. De deelnemers kregen willekeurig een behandeling met teplizumab (een FcR niet-bindend gehumaniseerd monoklonaal anti-Cd3 antilichaam) of placebo.

Dagelijks infuus

Onderzoekers hebben de gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde trial uitgevoerd onder 76 deelnemers, van wie 55 jonger waren dan 18 jaar. De familieleden zijn gehaald uit de database van de Pathway to Prevention study van Trialnet. Zij kregen 14 dagen lang teplizumab of een placebo via een dagelijks infuus van een half uur in een van de klinische centra van TrialNet. De onderzoekers zagen – net als in andere trials met teplizumab – bijwerkingen op de korte termijn en een verlaagd aantal witte bloedcellen.

Uitstel

In het algemeen had de groep die behandeld werd met teplizumab een vertraging van twee jaar voor de aanvang van T1D, in vergelijking met de placebogroep. Tijdens de zeven jaar durende studie kreeg 72% van de placebogroep de diagnose T1D aan de hand van een orale glucosetolerantietest, in vergelijking tot 43% van de patiënten die teplizumab hadden gekregen. Het is de eerste keer dat onderzoek zo significant aantoont dat immuuntherapie de ontwikkeling naar T1D kan uitstellen.

Hoog significant

De resultaten hebben grote klinische relevantie en zijn hoopgevend voor familieleden (en de algemene populatie) die risico lopen op T1D. De onderzoekers hopen dat de resultaten onderstrepen dat diabetes type 1 een auto-immuunziekte is die is te behandelen met immuuntherapie. Bovendien kan de ziekte worden behandeld nog voor de symptomen optreden, net als nu hypertensie wordt behandeld om een hartaanval te voorkomen.

Bron:
New Therapeutic Approaches and Insights for Type 1 Diabetes, ADA 2019.

Reacties (0)
(Advertentie)