Geplaatst op 11 juni 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Dulaglutide vermindert cardiovasculair risico bij DM2

Dulaglutide vermindert cardiovasculair risico bij DM2

Dulaglutide is het beste middel om cardiovasculaire events terug te dringen bij een brede populatie mensen met diabetes type 2. Het middel heeft ook een positief effect op glucosewaarden, bloeddruk en lichaamsgewicht. Dat blijkt uit de resultaten van de Researching cardiovasculair events with a weekly incretin in diabetes (REWIND) trial.

Opmerkelijk is dat de REWIND trial de eerste studie is waarbij een meerderheid van de deelnemers (69%) bij aanvang geen historie van hart- en vaatziekten had. Daarnaast had de REWIND trial een mediane follow-upperiode van meer dan vijf jaar (5,4 jaar), de langste voor een cardiovasculaire uitkomsttrial van een injecteerbare, glucagon-achtige peptide 1 (GLP-1)-receptoragonist.

Glucosecontrole

Het doel van de REWIND-trial was te bepalen of dulaglutide grote cardiovasculaire gebeurtenissen (MACE) en andere ernstige uitkomsten kan verminderen bij mensen met DM2 als het middel wordt toegevoegd aan hun anti-hyperglykemische kuur. GLP 1-therapieën beïnvloeden de glucosecontrole in het lichaam via verschillende mechanismen. Daaronder vallen het vergroten van de afgifte van glucoseafhankelijke insuline, het vertraagd legen van de maag en vermindering van postprandiale glucagon en voedselinname. Ze hebben waarschijnlijk nog meer cardiovasculaire effecten.

Wekelijkse injecties

De internationale, dubbelblinde, gerandomiseerde trial heeft 9.901 mensen gevolgd van 50 jaar en ouder met DM2 uit 371 ziekenhuizen in 24 landen. De studie heeft geëvalueerd of wekelijkse injecties met 1,5 mg dulaglutide MACE kon verminderen in vergelijking met placebo. Deelnemers hadden aan het begin van de studie een gemiddeld A1C-niveau van 7,3% (waarvan de helft onder de 7,2% zat). De deelnemers kregen willekeurig placebo of dulaglutide gedurende maximaal acht jaar.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was het eerste optreden van MACE, cardiovasculair overlijden of een niet-fataal myocardiaal infarct of beroerte. Een bestaande hart- en vaatziekte op baseline werd in REWIND gedefinieerd als een eerder hartinfarct, ischemische beroerte, instabiele angina met ECG- veranderingen, myocardiale ischemie of een eerdere coronair, carotide of perifere revascularisatie.

Meer voordeel

De studieresultaten bevestigen een cardiovasculair voordeel, zonder onverwachte bijwerkingen of een verhoogde hypoglykemie. Bovendien vermindert het A1C met ongeveer 0,6%, het gewicht met 1,5 kg en de systolische bloeddruk met 1,7 mmHg. Deze effecten waren te zien bij alle patiënten met DM2, ongeacht hun geslacht, leeftijd, historie met cardiovasculaire aandoeningen of A1C-niveau.

Bron:
Dagenais GR, Diaz R, Riddle MC, et al. Once-weekly dulaglutide and major cardiovascular events. Results of the REWIND Trial. ADA 2019.

Reacties (0)
(Advertentie)