Geplaatst op 11 juni 2019 door: Onbekend | 0 reacties |

Dapgagliflozine beschermt nierfunctie veilig en effectief

Dapgagliflozine beschermt nierfunctie veilig en effectief

De eerste subanalyse van de trial Dapagliflozin Effect on Cardiovascular Events Thrombolysis In Myocardial Infarction (DECLARE-TIMI 58) duidt erop dat de SGLT2-remmer dapagliflozine nierziekten en sterfte door nierfalen sterk vermindert bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2).

De Amerikaans-Israëlische DECLARE-TIMI 58-trial is de eerste studie naar cardiovasculaire uitkomsten die een groot cohort omvat van patiënten met diabetische risicofactoren op atherosclerotische hart- en vaatziekten (ASCVD) en daarnaast een groot aantal diabetespatiënten met bekende ASCVD. De onderzoekers includeerden meer dan 17.000 patiënten uit 33 landen.

Cardiovasculaire eindpunten

De multinationale, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3B-trial wil de hypothese testen dat het langdurig behandelen van DM2-patiënten met dapagliflozine, een natrium-glucose-cotransporter 2 (SGLT2)-remmer, een of meer van de primaire eindpunten vermindert. Deze eindpunten zijn: 1) de incidentie van cardiovasculaire mortaliteit, myocardiaal infarct of ischemische beroerte of 2) de incidentie van cardiovasculaire mortaliteit of hospitalisatie voor hartfalen.

Vermindering van 47%

In de eerste subanalyse van de nierdata uit fase 3 vonden de onderzoekers een vermindering van 47% op het relatieve risico op nierfunctieafbraak, nierinsufficiëntie (ESRD) of mortaliteit (uitgezonderd cardiovasculaire mortaliteit) tegenover placebo (1,5% vs. 2,6%; HR 0,53 (95%-BI 0,43-0,66); p < 0,0001). Het risico op een nierziekte in een eindstadium of overlijden door nierfalen was lager in de groep die dapagliflozine kreeg dan in de placebogroep (11 (0,1%) vs. 27 (0,3%); HR 0,41 (95%-BI 0,20-0,82); p = 0,012).

Beschermende factor

De analyse omvatte data van 17.160 patiënten met DM2. Dapagliflozinebeschermt met name de nierfunctie, los van onderliggende ASCVD. De kans om ESRD te ontwikkelen, ligt voor patiënten met diabetes 6-12 keer hoger en de kans op het ontwikkelen van een chronische nierziekte is twee keer zo hoog. Hoewel ESRD een zeldzaam event was in de trial, verminderde dapagliflozine de incidentie significant in vergelijking met de placebo (0,1% vs. 0,3%). Acute nierschade trad op in respectievelijk 1,5% en 2,0% van de twee behandelarmen.

Eerstelijnstherapie

Met deze gunstige uitkomsten en de hoge veiligheidsmarge is het een overweging om dapagliflozine ook als eerstelijnstherapie in te zetten, luidt het advies van de onderzoekers. Een toegevoegde kosteneffectiviteitsanalyse ondersteunt die uitspraak.

Bron:
Mosenzon O, Wiviott SD, Cahn A, et al. Effects of dapagliflozin on development and progression of kidney disease in patients with type 2 diabetes: an analysis from the DECLARE-TIMI 58 randomised trial. ADA 2019.
De studie is na de presentatie op de ADA gepubliceerd in The Lancet Diabetes & Endocrinology.
Trefwoorden

Reacties (0)
(Advertentie)