Geplaatst op 11 juni 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Oudere is zich vaak niet bewust van hypoglykemie

Oudere is zich vaak niet bewust van hypoglykemie

Ouderen met diabetes type 1 (DM1) brengen gemiddeld meer dan een uur per dag door met hypoglykemische bloedglucosewaarden en meer dan 20 minuten met waarden < 3 mmol/l. Kan een realtime continue glucosemeter hypo’s helpen verminderen?

Die onderzoeksvraag was het uitgangspunt voor de gerandomiseerde gecontroleerde trial Wireless Innovations for Seniors with Diabetes Mellitus (WISDM). Aangezien ernstige hypoglykemie aanzienlijke gevolgen kan hebben, zoals verwardheid, duizeligheid, het breken van een heup of een CVA, is hypoglykemie een belangrijk onderwerp. Aan de trial deden 203 volwassenen mee (mediane leeftijd 68 jaar, 52% vrouw) met diabetes mellitus type 1 (DM1) en een HbA1c lager dan 10%, waarvan 53% een insulinepomp gebruikte en die in de maanden voorafgaand aan het onderzoek geen realtime CGM hadden gebruikt.

Niet bewust

De deelnemers kregen een Dexcom G4 CGM, waarmee de onderzoekers binnen 21 dagen minimaal 240 uur aan data verzamelden. Ook kregen de onderzoekers demografische gegevens van de deelnemers. Het cohort had een mediane tijd van 72 minuten per dag met een glucoseniveau van minder dan 3,8 mmol/l en 24 minuten met minder dan 3 mmol/l. Patiënten die zich niet bewust waren van hypoglykemieën, hadden vaker bloedglucoseniveaus van minder dan 3 mmol/l ten opzichte van mensen die de hypo herkenden (respectievelijk een mediane duur van 2,7% en 1,3%; p = 0,03).

Uit balans

Gemiddeld hadden deelnemers meer dan de helft van de tijd – 56% of 13,4 uur van de dag – normale bloedglucosewaarden tussen de 3,85 mmol/l en 10 mmol/l. De participanten hadden echter 35% (8,4 uur per dag) een hyperglykemie (> 10 mmol/l), en 12% (2,8 uur per dag) zelfs boven de 13,8 mmol/l. Daarbij hadden mensen die een lagere dagelijkse dosis insuline namen op basis van hun gewicht, een hoger percentage glucosewaarden in de range van 3,8 mmol/l en 10 mmol/l (p = 0,02) en een lager percentage glucosewaarden > 10 mmol/l (p = 0,04) en > 13,85 mmol/l (p = 0,008). Verder hadden ouderen die met pensioen waren vaker normale bloedglucosewaarden (p = 0,003) en lag hun glucoseniveau minder vaak > 10 mmol/l (p = 0,02) en > 13,8 mmol/l (p < 0,001) ten opzichte van ouderen die werkten of niet werken.

Interventies nodig

De onderzoekers concluderen dat er een grote behoefte is aan interventies die helpen om het risico op hypoglykemieën te verminderen. Een CGM-sensor geeft een signaal om patiënten te alarmeren dat hun glucosewaarden laag zijn of snel dalen.

Bron:
Pratley RE. Wireless Innovations for seniors with diabetes mellitus. Primary results of the WISDM Study. ADA 2019.

Reacties (0)
(Advertentie)