Geplaatst op 12 juni 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

SGLT2-remmer canagliflozine verbetert cardiovasculaire en nieruitkomsten bij DM2

SGLT2-remmer canagliflozine verbetert cardiovasculaire en nieruitkomsten bij DM2

De CREDENCE-trial laat zien dat de orale SGLT2-remmer canagliflozine een beschermend effect heeft op de nierfunctie en cardiovasculaire risico’s bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2). De onderzoekers op de ADA noemen het een doorbraak.

De onderzoekers noemen CREDENCE, dat staat voor Canagliflozin and Renal Events in Diabetes with Established Nephropathy Clinical Evaluation, een mijlpaal in de uitkomsttrials naar natrium-glucose-cotransporter 2 (SGLT2)-remmers op de nierfunctie. Niet zonder reden, want de CREDENCE-trial is de eerste studie in 18 jaar die aantoont dat een medicijn cardiovasculaire én nieraandoeningen kan verminderen bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) en een chronische nieraandoening, ongeacht hun historie van cardiovasculaire aandoeningen. De uitkomsten van de studie zijn belangrijk, omdat patiënten met DM2 een hoog risico hebben op ernstige acute nier- of hartaandoeningen. 

Werkingsmechanisme SGLT2

De CREDENCE-trial is de eerste van meerdere lopende uitkomsttrials met SGLT2-remmers bij patiënten met DM2 en nieraandoeningen. SGLT2-remmers verlagen de bloedglucosetolerantie door selectief en reversibel SGLT2 in het tubulussysteem van de nieren te blokkeren. Hierdoor wordt de renale glucosereabsorptie geremd. Dat leidt tot uitscheiding van glucose met de urine. Het werkingsmechanisme verschilt van het werkingsmechanisme van andere langwerkende behandelingen van DM2. 

Eerder stopgezet

De gerandomiseerde, dubbelblind gecontroleerde CREDENCE-trial is vroegtijdig stopgezet na een geplande interimanalyse die een overweldigende winst liet zien. Tot aan dat moment deden 4.401 mensen mee, met een gemiddelde leeftijd van 63 jaar en een gemiddelde ziekteduur van 15,8 jaar. Zij kregen gemiddeld 2,62 jaar follow-up. De deelnemers hadden HbA1c-niveaus tussen de 6,5% en 12%, met een geschatte nierfunctie (eGFR) tussen de 30-90 mL/min/1,73 m2. De deelnemers werden gerandomiseerd toegewezen aan dagelijks 100 mg orale canagliflozine of een placebo. 

Fors lager risico

De onderzoekers legden de focus op verergering naar een eindstadium van nierziekten, het verdubbelen van het serumcreatininegehalte en overlijden aan nierfalen of een cardiovasculair event. De resultaten wijzen uit dat de canagliflozinegroep een lager risico had op cardiovasculair overlijden, hartinfarct of beroerte (hazard ratio 0,80; 95%-BI 0,67-0,95; p = 0,01) en cardiovasculair overlijden of ziekenhuisopname voor hartfalen (hazard ratio 0,61; 95%-BI 0,47-0,80; p < 0,001). Het relatieve samengestelde nierspecifieke risico op het eindstadium van een nierziekte, het verdubbelen van het creatinineniveau of overlijden aan nieraandoeningen was maar liefst 34% lager in de groep met canagliflozine (hazard ratio 0,66; 95%-BI 0,53-0,81; p < 0,001).

Bron:
Mahaffey KW, Jardine M. CREDENCE - Cardiovascular and renal outcomes by baseline cardiovascular disease. ADA 2019.

 


Reacties (0)
(Advertentie)