Geplaatst op 12 juni 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Orale GLP1-receptoragonist semaglutide verlaagt risico op MACE

Orale GLP1-receptoragonist semaglutide verlaagt risico op MACE

Orale semaglutide vermindert de kans op cardiovasculair overlijden en het algemeen sterfterisico met bijna 50% bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2). Dat blijkt uit de resultaten van PIONEER 6, die dinsdag zijn gepresenteerd op de ADA.

Glucagonachtige peptide1 (GLP1)-receptoragonisten zijn glucoseverlagende middelen voor de behandeling van diabetes type 2 (DM2), en worden geassocieerd met gewichtsverlies en cardiovasculaire winst. Orale semaglutide is de eerste orale formule van een GLP1-receptoragonist in tabletvorm. In PIONEER 6, onderdeel van het PIONEER-programma, is gekeken naar de cardiovasculaire effecten bij patiënten met DM2. 

Vooral oudere patiënten

Aan de studie deden 3.183 deelnemers mee in 21 landen. De deelnemers werden gerandomiseerd toegewezen aan eenmaal daags 14 mg semaglutide (n = 1.591) of placebo (n = 1.592). Van hen had 85% een leeftijd van 50 jaar of ouder. Zij hadden allemaal een cardiovasculaire aandoening (CVD) of een chronische nieraandoening (CKD) (n = 2.695). 15% was 60 jaar of ouder. Bij deze groep was alleen sprake van cardiovasculaire risicofactoren (n = 488). 

Sterke risicoreductie

De primaire uitkomstmaat was de tijd tot de eerste grote cardiovasculaire gebeurtenis (MACE), inclusief cardiovasculaire sterfte, een niet-fataal myocardinfarct of een niet-fatale beroerte. De cardiovasculaire resultaten zijn gebaseerd op 137 gevallen van MACE binnen de 16 maanden follow-up. Hoewel het aantal events klein was in deze relatief korte follow-upperiode, was bij deelnemers in de interventiegroep het risico op een cardiovasculair event met maar liefst 50% afgenomen. 

HbA1c-verlaging

Andere trials in het PIONEER-programma hebben gekeken naar het effect van de orale GLP1-receptoragonist op glucoseverlaging. Deze trials vergeleken eenmaal daags 14 mg orale semaglutide als initiële therapie voor DM2, met orale of geïnjecteerde glucoseverlagende middelen. Zo zijn ze vergeleken met andere medicijnen (sitagliptine, empagliflozine en liraglutide) of placebo, en gestratificeerd naar populaties met extra risico, zoals patiënten met chronische nieraandoeningen of een hoog risico op een cardiovasculaire aandoening. In deze head-to-headtrials verlaagde orale semaglutide het HbA1c-gehalte significant meer dan de andere glucoseverlagende middelen. 

Wachten op toelating

De resultaten laten zien dat de effectiviteit, veiligheid en tolerantie van orale semaglutide statistisch significant is. Doordat er geen injectie nodig is, heeft orale semaglutide de potentie voor wijdverspreid gebruik bij de behandeling van diabetes type 2, inclusief gebruik bij patiënten met een hoog risico op cardiovasculaire aandoeningen en chronische nieraandoeningen. Op dit moment lopen er bij de EMA, de FDA en Health Canada aanvragen voor goedkeuring en toelating van orale semaglutide op de markt.

Bron:
Husain M. Oral semaglutide - The PIONEER program trials: PIONEER 6 cardiovasculair outcomes. ADA 2019.

Reacties (0)
(Advertentie)