Geplaatst op 2 september 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Minder bloedingen en overlijden bij DOAC’s dan bij VKA

Minder bloedingen en overlijden bij DOAC’s dan bij VKA

Een recente analyse van het real-life GARFIELD-AF-register toonde aan dat de percentages majeure en intracraniële bloedingen en de all-cause mortaliteit hoger waren bij patiënten die een vitamine-K-antagonist (VKA) kregen, dan bij degenen die een direct werkend anticoagulans (DOAC) kregen. Van de patiënten die na een majeure bloeding overleden, overleed een derde deel binnen één dag.

Het effect van bloedingen op de korte- en langetermijnuitkomsten is minder goed vastgesteld bij atriumfibrilleren (AF) dan bij andere ziekten. GARFIELD-AF is het grootste internationale prospectieve register van patiënten met nieuw gediagnosticeerd AF, die onder behandeling waren uit > 1.000 onderzoekslocaties in 35 landen. In dit register zijn de de incidentie, locaties, ernst en voorspellers van bloedingen geïnventariseerd. Daarnaast is in kaart gebracht wat de impact van bloedingen is op de uitkomsten bij zo’n 52.000 patiënten met nieuw gediagnosticeerd AF. 

Mortaliteit hoger na bloeding

Na een follow-upperiode van een jaar was 11,4% (257/2.253) van de patiënten met een bloeding, overleden. In de drie subgroepen waren de overlijdenspercentages:

  • 26,2% (164/625) van de patiënten met een majeure bloeding;
  • 6,9% (36/525) van de patiënten met een klinisch relevante niet-majeure bloeding en
  • 5,2% (57/1103) van de patiënten met een lichte bloeding.

Het moment van overlijden na een bloeding, was als volgt verdeeld:

  • 31% (n = 80) van de patiënten binnen één dag;
  • 45% (n = 116) binnen 30 dagen en
  • 55% (n = 141) tussen dag 30 tot het einde van de follow-upperiode.

Het risico op overlijden was significant hoger bij patiënten bij wie een willekeurig type bloeding optrad, in vergelijking met patiënten zonder bloeding. 

Meer intracraniële bloedingen bij VKA vs. DOAC

Intracraniële bloedingen waren debet aan 39,7% van alle sterfgevallen na 30 dagen. Bij patiënten die een VKA kregen, traden meer intracraniële bloedingen op dan bij patiënten die een DOAC kregen (hazard ratio 1,98). 

Literatuur
Bassand J-P. Early and late prognostic implications of bleeding in patients with newly diagnosed atrial fibrillation: Real world evidence from the GARFIELD-AF registry. ESC 2019 meeting, Late Breaking Science in Atrial Fibrillation 1. Sat 31 Aug, 09:00 - 10:30.
 

Reacties (0)
(Advertentie)