Geplaatst op 3 september 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Revascularisatie van niet-targetlaesies na STEMI: nodig of overbodig?

Revascularisatie van niet-targetlaesies na STEMI: nodig of overbodig?

Bij patiënten met een ST-elevatie hartinfarct (STEMI) resulteert een percutane coronaire interventie (PCI) van de targetlaesie in een afgenomen risico op cardiovasculaire mortaliteit en hartinfarcten. Het is onduidelijk of PCI van niet-targetlaesies eveneens het risico op dergelijke events reduceert. Dat is uitgezocht in de COMPLETE-studie, waarvan de uitkomsten een plek in NEJM verdienden.

Patiënten die vanwege een STEMI een primaire PCI van de targetlaesie ondergaan, blijken vaak multivessel coronarialijden te hebben, waarbij sprake is van een of meer angiografisch relevante niet-targetlaesies. Onduidelijk is hoe deze niet-targetlaesies het beste behandeld kunnen worden: revasculariseren middels een PCI of alleen medicamenteuze behandeling geven? 

In de COMPLETE-studie werden ruim 4.000 patiënten met STEMI en multivessel coronarialijden die succesvol een PCI van de target-laesie hadden ondergaan, willekeurig toegewezen aan volledige revascularisatie met PCI van angiografisch relevante niet-targetlaesies of geen verdere revascularisatie. 

Twee co-primaire eindpunten

Het eerste co-primaire eindpunt, een samenstelling van cardiovasculaire mortaliteit en hartinfarcten, was na een mediane follow-upperiode van drie jaar opgetreden bij 7,8% van de patiënten in de complete revascularisatiegroep en bij 10,5% van de patiënten in de controlegroep (hazard ratio 0,74; p = 0,004; number needed to treat = 37). 

Het tweede co-primaire eindpunt was de samenstelling van cardiovasculaire mortaliteit, hartinfarcten of op ischemie gebaseerde revascularisaties. Dit trad in deze periode op bij 8,9% in de complete revascularisatiegroep en bij 16,7% in de controlegroep (HR 0,51; p < 0,001; NNT = 13). 

Voor beide co-primaire eindpunten werd het voordeel van een volledige revascularisatie consequent waargenomen, ongeacht de beoogde timing van de PCI van de niet-targetlaesie. Er waren geen significante verschillen wat betreft het optreden van bloedingen, stenttromboses, acute nierschade of beroerten.

Volledige revascularisatie is superieur

Bij patiënten met STEMI en multivessel coronarialijden was een volledige revascularisatie superieur aan een PCI van alleen de target-laesie wat betreft het verminderen van het risico op cardiovasculaire mortaliteit, hartinfarcten of op ischemie gebaseerde revascularisaties.

 

Literatuur
• Mehta SR, Wood DA, Storey RF, Mehran R, Bainey KR, Nguyen H, et al. Complete Revascularization with Multivessel PCI for Myocardial Infarction. New Engl J Med. Sept 1, 2019. DOI: 10.1056/NEJMoa1907775.
• Mehta SR. COMPLETE Revascularization with Multivessel Percutaneous Coronary Intervention in ST-segment Elevation Myocardial Infarction. ESC 2019 meeting, Hot Line Session 1, Sun 1 Sep, 14:30 - 16:10.

Reacties (0)
(Advertentie)