Geplaatst op 3 september 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Periodieke repolarisatiedynamiek is voorspellend voor overlevingsvoordeel na ICD-implantatie

Periodieke repolarisatiedynamiek is voorspellend voor overlevingsvoordeel na ICD-implantatie

Periodieke repolarisatiedynamiek, een nieuwe marker voor repolarisatie-instabiliteit die is gerelateerd aan de sympathische activiteit, blijkt voorspellend voor het overlevingsvoordeel na een profylactische ICD-implantatie bij patiënten met (niet-)ischemische cardiomyopathie. Dit is gevonden in een prospectieve, niet-gerandomiseerde, gecontroleerde cohortstudie die is uitgevoerd in 15 EU-landen en waarvan de resultaten in The Lancet verschenen.

Bij een klein deel van de patiënten bij wie voor de primaire preventie een implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD) wordt geïmplanteerd, is sprake van ernstige aritmieën.

Lager overlijdensrisico

In een vooraf gespecificeerde subgroepanalyse van de EU-CERT-ICD-studie ondergingen van de 1.371 deelnemende patiënten 968 personen een ICD-implantatie en werden 403 personen conservatief behandeld.
Gedurende de follow-upperiode van mediaan 2,7 jaar overleed in de ICD-groep 14% en gedurende de aanzienlijk kortere follow-upperiode van 1,2 jaar in de controlegroep overleed 16%. Dit komt neer op een 43% lager overlijdensrisico in de ICD-groep in vergelijking met de controlegroep (aangepaste hazard ratio 0,5; p = 0,00008).

Significante voorspeller

Periodieke repolarisatiedynamiek was een significante voorspeller voor het behandeleffect van ICD’s op de overlevingskansen (gecorrigeerde p = 0,0307). Het overlevingsvoordeel van een ICD-implantatie was groter bij patiënten met een periodieke repolarisatiedynamiek van ≥ 7,5 (aangepaste HR 0,25 voor de ICD-groep versus controlegroep; p < 0,0001) dan bij diegenen met een periodieke repolarisatiedynamiek van < 7,5 (aangepaste HR 0,69; p = 0,0492; p voor interactie = 0,056).
De number needed to treat was 18,3 bij patiënten met een periodieke repolarisatiedynamiek van < 7,5 en 3,1 bij patiënten met periodieke repolarisatiedynamiek van ≥ 7,5. Periodieke repolarisatiedynamiek zou dus kunnen helpen bij de besluitvorming over profylactische ICD-implantatie.

Literatuur
• Bauer A, Klemm M, Rizas KD, Hamm W, Stülpnagel L, Dommasch M, et al. Prediction of mortality benefit based on periodic repolarisation dynamics in patients undergoing prophylactic implantation of a defibrillator: a prospective, controlled, multicentre cohort study. Lancet. Sept 1, 2019. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31996-8.
• Bauer A. Accurate prediction of appropriate shocks by periodic repolarization dynamics: results from the prospective EU-CERT-ICD study. ESC 2019 meeting, Late Breaking Science in Arrhythmias. Mon 2 Sep, 8:30 - 10:00.

Reacties (0)
(Advertentie)