Geplaatst op 3 september 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Omvattende aanpak verbetert de uitkomsten van hypertensie

Omvattende aanpak verbetert de uitkomsten van hypertensie

Omvattende zorg onder leiding van niet-arts zorgverleners (NPHW’s), waarbij huisartsen en familieleden zijn betrokken, blijkt te leiden tot een aanzienlijke verbetering van de bloeddrukcontrole en van het risico op hart- en vaatziekten (HVZ). Dat is gevonden in de HOPE 4-studie waarvan de op de ESC gepresenteerde uitkomsten in The Lancet verschenen.

Hypertensie is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van HVZ, maar is lang niet altijd goed gereguleerd. De hypothese van de HOPE 4-trial was dat een omvattende aanpak van de hypertensie en andere risicofactoren beter is dan de gebruikelijke zorg bij personen met slecht gecontroleerde of nieuw gediagnosticeerde hypertensie.

Afgenomen 10-jaarsrisico

HOPE 4 was een open, community-based, cluster-randomised gecontroleerde studie waaraan 1.371 patiënten met nieuwe of slechte gecontroleerde hypertensie deelnamen. Zij woonden in dertig townships in Colombia en Maleisië. Daarvan werden 16 gemeenschappen willekeurig toegewezen aan gebruikelijke zorg (n = 727) en 14 (n = 644) aan de interventie. Alle gemeenschappen voltooiden de follow-upperiode van een jaar.

Het primaire eindpunt was de verandering in het geschatte 10-jaarsrisico op HVZ na een jaar, vastgesteld met de Framingham Risk Score. Dit risico daalde met 6,40% in de controlegroep en met 11,17% in de interventiegroep. Het verschil van 4,78% was significant (p < 0,0001). Daarnaast was er een absolute 11,45 mmHg grotere daling van de systolische bloeddruk en een 0,41 mmol/l grotere daling van de LDL-spiegel in de interventiegroep (beide p < 0,0001). In de interventiegroep werd bij 69% van de patiënten de streefwaarde voor de bloeddruk (< 140 mmHg) gehaald, terwijl dat het geval was bij 30% van de patiënten in de controlegroep (p < 0,0001).

Effectief en pragmatisch

De omvattende aanpak waarbij de zorg onder leiding staat van NPHW’s, blijkt dus effectief en pragmatisch te zijn in vergelijking met huidige strategieën die doorgaans op artsen zijn gebaseerd. De nieuwe aanpak kan in potentie het aantal cardiovasculaire aandoeningen aanzienlijk verminderen.

Literatuur
•Schwalm JD, McCready T, Lopez-Keramillo P, Yusoff K, DPhil AA, Lamelas P, et al. A community-based comprehensive intervention to reduce cardiovascular risk in hypertension (HOPE 4): a cluster-randomised controlled trial. Lancet. Mon Sept 2, 2019. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31949-X.
•Schwalm JD. HOPE 4 - Impact on cardiovascular risk of a community-based multi-faceted intervention in individuals with hypertension in 2 middle income countries: The Heart Outcomes Prevention and Evaluation 4 study. ESC 2019 meeting, Hot Line Session 3, Mon 2 Sep. 11:00 - 12:30.

Reacties (0)
(Advertentie)