Geplaatst op 18 september 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Primeur voor bewezen langdurig effect met combinatietherapie bij start van behandeling type 2 diabetes

Primeur voor bewezen langdurig effect met combinatietherapie bij start van behandeling type 2 diabetes

Voor de eerste keer is aangetoond dat combinatietherapie voordelen biedt aan net gediagnosticeerde type 2 diabetespatiënten. De ‘vroege fase combinatietherapie’ met DPP4-remmer vildagliptine en metformine blijkt superieur aan de stapsgewijze inzet van glucoseverlagende middelen, zoals nu nog opgenomen in de richtlijnen.

Met enige trots presenteerde EASD-president professor David Matthews (Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology and Metabolism) de resultaten van de VERIFY studie (Vildagliptin Efficacy in combination with metfoRmIn For earlY treatment of type 2 diabetes) tijdens een persconferentie op de EASD in Barcelona. VERIFY includeerde 2.001 patiënten uit 34 landen en in totaal  254 centra. Van hen kregen 998 patiënten de combinatie metformine en vildagliptine en 1.003 patiënten kregen metformine en placebo bij de start van de behandeling. De studie duurde vijf jaar. Op de EASD zijn de eerste resultaten bekendgemaakt. De resultaten van de VERIFY zijn tegelijkertijd met de presentatie verschenen in the Lancet.                                                      

Studieopzet

De patiënten werden gerandomiseerd naar een combinatietherapie van 13 weken metformine (1.000 of 2.000 mg) plus vildagliptine (50 mg tweemaal daags), of naar metformine (1.000 of 2.000 mg) plus placebo (tweemaal daags), met een HbA1c-target van < 53 mmol/mol (periode 1). Werd dit target door patiënten met een placebocombinatie niet gehaald, dan switchten zij naar metformine (1.000 of 2.000 mg) plus vildagliptine (50 mg tweemaal daags) gedurende 13 weken (periode 2). Patiënten die met de combinatie metformine (1.000 of 2.000 mg) en vildagliptine (50 mg tweemaal daags) niet voldoende gereguleerd bleken, stapten na die 13 weken over op insuline. Patiënten die niet faalden in periode 1 en een HbAa1c < 53 mmol/mol behielden, werden vijf jaar gevolgd met de medicatie waarmee zij gestart waren.

Eerste keer ‘falen’

Primair eindpunt was de tijd vanaf randomisatie tot de eerste keer ‘falen’ (HbA1c > 53 mmol/mol) na periode 1 en na bevestiging van dit HbA1c-gehalte in de twee daaropvolgende metingen in week 26 en week 39.

Van de in totaal 2.001 patiënten bleven 1.598 (79,9%) de volledige vijf jaar in het onderzoek: 811 (81,3%) uit de groep die metmorfine plus vildagliptine kreeg en 787 (78,5%) uit de groep die naast metformine een placebo kreeg. Alle patiënten hadden type 2-diabetes, een HbA1c ≥ 48 mmol/mol en ≤ 58 mmol/mol, gebruikten eerder geen bloedglucoseverlagende medicatie en hadden een BMI van 22-40 kg/m2 bij het eerste consult. In de groep die metmorfine plus vildagliptine kreeg, trad het eerste faalmoment bij 429 (43,6%) patiënten pas op na meer dan vijf jaar (61,9 maanden). Met metformine plus placebo bij 614 (62,1%) patiënten al na 36,1 maanden.

Het risico op een HbA1c > 53 mmol/mol werd nagenoeg gehalveerd (49%) bij patiënten die vanaf de start combinatietherapie kreeg. In de tweede periode bleek dit risico in de groep die vanaf de start metformine en vildagliptine kreeg 26% lager.

Beide behandelingen waren veilig en werden goed verdragen. Er was grote variatie in het gewicht van de patienten; na vijf jaar was er geen verschil in gewicht . Ook was er vrijwel geen verschil in het aantal hypoglykemieën.
“Metformine is nog altijd de eerste keuze in de behandeling van type 2-diabetes”, aldus Matthews. “We hebben nu met real-world evidence aangetoond dat combinatietherapie zeer effectief kan zijn in de glucoseregulatie van patiënten met net gediagnosticeerde diabetes type 2. En, wij verwachten dat we hierdoor diabetescomplicaties kunnen verminderen of uitstellen. Is het niet veel beter om proactief te handelen in plaats van achter de feiten aan te rennen?’

De resultaten van de VERIFY zijn tegelijkertijd met de presentatie verschenen in the Lancet.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32131-2/fulltext  

Literatuur
Prof David R Matthews, FRC et al. Glycaemic durability of an early combination therapy with vildagliptin and metformin versus sequential metformin monotherapy in newly diagnosed type 2 diabetes (VERIFY): a 5-year, multicentre, randomised, double-blind trial. Published: September 18, 2019DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32131-2
•Vildagliptin Efficacy in combination with metfoRmIn For earlY treatment of T2DM (VERIFY),  18 September 2019, Joslin Hall, Barcelona

Reacties (0)
(Advertentie)