Geplaatst op 18 september 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Semaglutide geeft superieure reductie in HbA1c en lichaamsgewicht vergeleken met liraglutide en canagliflozine (SUSTAIN 8 en 10)

Semaglutide geeft superieure reductie in HbA1c en lichaamsgewicht vergeleken met liraglutide en canagliflozine (SUSTAIN 8 en 10)

Op dinsdag 17 september zijn tijdens de 55e EASD de resultaten gepresenteerd van twee head-to-head klinische trials met semaglutide, de SUSTAIN 8 en 10. Hieruit bleek deze GLP 1-receptoragonist superieur te zijn aan canagliflozine en liraglutide in reductie van zowel het HbA1c als lichaamsgewicht.

Deze twee trials zijn onderdeel van het wereldwijde klinische programma met meer dan 10 fase 3-studies met 10.065 patiënten met diabetes type 2.

Uit de resultaten van de SUSTAIN 8 bleek dat semaglutide na 52 weken het HbA1c met 1,5% verlaagt, versus met 1,0% met de SGLT2-remmer canagliflozine vanaf baseline (HbA1c 67 mmol/mol bij 8,3% van de patiënten). Met semaglutide bereikte 66,1% van de patiënten een HbA1c < 53 mmol/mol versus 45,1% met canagliflozine. Ook was de reductie in lichaamsgewicht superieur met semaglutide (5,3 kg) in vergelijking met canagliflozine (4,2 kg) vanaf baseline (90,2 kg). Met semaglutide behaalden significant meer patiënten ≥ 10% reductie in lichaamsgewicht dan met canagliflozine (22,3% vs. 8,9%, resp.).1

Uit de resultaten van de SUSTAIN 10 bleek superieure reductie van het gemiddelde HbA1c vergeleken met de GLP1-receptoragonist liraglutide (1,7% vs. 1,0% resp.) vanaf baseline (66 mmol/mol bij 8,2% van de patiënten. Daarbij behaalde 80% van de mensen die behandeld werden met semaglutide de HbA1c-streefwaarde van 53 mmol/mol versus 46% van de patiënten die liraglutide kregen. Ook was de reductie in lichaamsgewicht superieur vergeleken met liraglutide (5,8 kg vs. 1,9 kg respectievelijk, vanaf baseline 96,9 kg). Met semaglutide behaalden significant meer patiënten een reductie in lichaamsgewicht van ≥ 10% vergeleken met liraglutide (19% vs. 4%, resp.).2

Semaglutide, liraglutide en canagliflozine werden in gelijke mate verdragen. Wel waren er meer gastro-intestinale bijwerkingen met semaglutide vergeleken met liraglutide en meer infecties met canagliflonize dan met semaglutide. De veiligheid van semaglutide verschilde niet van die in de voorgaande SUSTAIN-trials.

De resultaten van SUSTAIN 8 en 10 zijn gelijktijdig met de presentatie op de EASD gepubliceerd in Lancet Diabetes & Endocrinology (SUSTAIN 8) en Diabetes and Metabolism (SUSTAIN 10).

Literatuur
•1. Lingvay I, et al. Efficacy and safety of once-weekly semaglutide versus daily canagliflozin as add-on to metformin in patients with type 2 diabetes (SUSTAIN 8): a double-blind, randomised, controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol. Epub ahead of print 17 September 2019.
•2. Capehorn MS, et al. Efficacy and safety of once-weekly semaglutide 1.0 mg vs once-daily liraglutide 1.2 mg as add-on to 1–3 oral antidiabetic drugs in subjects with type 2 diabetes (SUSTAIN 10). Diabetes Metab. Epub ahead of print 17 September 2019. https://doi.org/10.1016/j.diabet.2019.101117

Reacties (0)
(Advertentie)