Geplaatst op 19 september 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Verband hypoglykemieën en cardiovasculaire events opnieuw bevestigd

Verband hypoglykemieën en cardiovasculaire events opnieuw bevestigd

Bekend is dat ernstige hypoglykemieën het risico op cardiovasculaire aandoeningen en overlijden verhogen. In de bijzondere studiepopulatie van de CARMELINA® is onderzocht wat het effect is van hypoglykemieën op 3-point MACE, cardiovasculaire events en overlijden.

Een jaar geleden maakte professor Julio Rosenstock (Dallas Diabetes Research Centre en University of Texas Southwestern Medical Centre, Dallas) tijdens de 54th EASD Scientific Sessions de resultaten bekend van de CARMELINA-studie (CArdiovascular and Renal Microvascular outcomE study with LINAgliptin). Hij benadrukte toen de bijzondere opzet van de studie. Deze studie includeerde het hoogste aantal patiënten met diabetes mellitus type 2 met een hoog cardiovasculair risico en/of verminderde nierfunctie. Van de deelnemers had 43% een eGFR < 45 ml/min/1,73m2 (stage 3b-5 CKD). Dit is de eerste keer dat in deze patiëntenpopulatie een DPP4-remmer is getest.

In totaal werden in CARMELINA 6.979 patiënten met diabetes type 2 uit 27 landen geïncludeerd. Patiënten waren bij inclusie gemiddeld 66 jaar, hadden een HbA1c van 64 mmol/mol en een diabetesduur van 15 jaar. Zij hadden ofwel een UACR ≥ 30 mg/g en een cardiovasculaire aandoening, ofwel een eGFR < 45 ml/min/1,73m² ongeacht het UACR, ofwel een eGFR ≥ 45-75 ml/min/1,73m² en een UACR > 200 mg/g. In totaal had 74% chronisch nierfalen (eGFR < 60 ml/min/1,73m2), 57% cardiovasculaire ziekten en 33% beide. 80% had micro- of macroalbuminurie. Gemiddelde follow-up was 2,2 jaar.

In deze analyse van de CARMELINA zijn specifiek de gevolgen van hypoglykemieën in dezelfde studiepopulatie onderzocht. Primair eindpunt van de CARMELINA-studie was 3-point MACE (overlijden door cardiovasculair event, niet-fataal myocardinfarct of niet-fatale beroerte). Doel van de analyse was het verband bepalen tussen de tijd die verstreek tussen de eerste ernstige hypoglykemie of een hypoglykemie met een plasmaglucose < 3,0 mmol/l en 3-point MACE en aritmogene cardiomyopathie (ACM).

DPP 4-remmer linagliptine had geen effect op het risico op MACE (HR 1,02; 95%-BI: 0,89–1,17) of ACM (HR 0,96; 95%-BI: 0,81–1,14). Ernstige hypoglykemieën of glucosewaarden < 3,0 mmol/l kwamen voor bij 557 patiënten (15,9%) met linagliptine en 572 patiënten (16,4%) in de placebogroep. 3P-MACE werd voorafgegaan door een hypoglykemie bij 146 mensen na gemiddeld 58 dagen in de linagliptine-groep (n = 74) en 55 dagen in de placebogroep (n = 72). Het risico op een volgend 3P-MACE-event was na een hypoglykemie 43% hoger (HR 1,43; 95%-BI: 1,23–1,66) in  beide groepen.

In de patiëntenpopulatie overleden 129 mensen. Gemiddeld verstreken er 65 dagen tussen de eerste hypoglykemie en het overlijden in de linagliptine-groep (n = 65) en 49 dagen in de placebogroep (n = 64). Ook gaven hypoglykemieën een hoger risico op ACM (HR 1,31; 95%-BI: 1,11–1,53). Hoe vaker bij een patiënt hypoglykemie optrad, hoe hoger de cardiovasculaire risico’s.

Dit onderzoek bevestigt het verhoogde risico van hypoglykemieën op 3P-MACE en overlijden. Ook laten de resultaten zien dat hoe vaker hypoglykemieën voorkomen, hoe hoger het risico op cardiovasculaire events. Dit geeft des te meer aan hoe belangrijk het is om hypoglykemieën zoveel mogelijk te voorkomen.

hypoglycaemia-cv-mortality-v2

Referentie
Rosenstock J, et al. Relationship between hypoglycaemia, cardiovascular (CV) outcomes and all-cause mortality (ACM) in type 2 diabetes (T2D) in the CARMELINA trial. JAMA. 2019 Jan 1;321(1):69-79..
Rosenstock J. Relationship between hypoglycaemia, cardiovascular (CV) outcomes and all-cause mortality (ACM) in type 2 diabetes (T2D) in the CARMELINA trial. Oral presentation OP21. EASD 2019. 18 sept 2019, Ochoa Hall, Barcelona.

Reacties (0)
(Advertentie)