Geplaatst op 19 september 2019 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Biedt drievoudig werkingsmechanisme imeglimine nieuw perspectief?

Biedt drievoudig werkingsmechanisme imeglimine nieuw perspectief?

Het was al lang van tevoren aangekondigd: tijdens de EASD in Barcelona zouden nieuwe resultaten met imeglimine bekend worden gemaakt. Imeglimine is de eerste orale diabetesmedicatie die effect heeft op zowel de pancreas, de lever en de spieren.

et nieuwe medicijn verhoogt de insulinesecretie op een glucoseafhankelijke manier, verlaagt gelijktijdig het teveel aan glucoseafscheiding uit de lever en maakt de spieren insulinegevoeliger. In eerdere fasen is het effect van imeglimine onderzocht bij 1200 patiënten met diabetes type 2. Uit dit onderzoek bleek het middel veilig en goed te verdragen is. Zowel als monotherapie als in combinatie met sitagliptine en metformine daalde het HbA1c-gehalte statistisch significant (dosisafhankelijk).

De fase 3 TIMES 3-studie is een dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde trial van 16 weken, met een extensie naar 36 weken. Fase 3 is opgedeeld in drie groepen. In TIMES 1 (eindpunt HbA1c-reductie) is de HbA1c-reductie onderzocht bij patiënten die imeglimine als monotherapie kregen of een placebo. In TIMES 2, met hetzelfde eindpunt als TIMES 1, kregen de deelnemers imeglimine-monotherapie of imeglimine toegevoegd aan orale medicatie. In TIMES 3 is de langetermijnveiligheid onderzocht van imeglimine dat werd toegevoegd aan fixed dose insuline. Fase 3 includeerde in totaal ruim 1.100 patiënten.

In TIMES 3 zijn het effect en de veiligheid onderzocht van imeglimine in combinatie met insuline bij Japanse patiënten met diabetes type 2 die met alleen insulinetherapie onvoldoende gereguleerd waren. Zij kregen tweemaal daags 1.000 mg imeglimine in combinatie met insuline of insuline en placebo. Uit de resultaten bleek dat imeglimine het HbA1c-gehalte verlaagt. Na 24 weken was de HbA1c-reductie 0,60% (n = 334). Wat betreft veiligheid en verdraagzaamheid was er geen verschil met placebo. Ook waren er geen verschillen in (ernstige) hypoglykemieën. Bijwerkingen waren gelijk aan die van placebo en niet anders dan in eerdere trials.

Werkingsmechanisme

Het doel van imeglimine is de progressie van diabetes type 2 te vertragen en het risico op complicaties te verkleinen. Prof. Ralph DeFronzo (Universiteit van Texas), ging tijdens de sessie in op de rol die mitochondriën spelen in de ontwikkeling van deze vorm van diabetes. Door het aantal mitochondriën te verhogen, wordt afsterven van cellen (cytochrome C release) voorkomen en worden bètacellen bij oxidatieve stress beschermd bij hoge glucosewaarden. Daarnaast voorkomt imeglimine endotheeldisfunctie, wat een positief effect kan hebben op atherosclerose en cardiovasculaire complicaties. Ook beschermt imeglimine de bètacelmassa en -functie over langere tijd, waardoor de progressie van diabetes zal vertragen. DeFronzo noemt het een uniek werkingsmechanismen dat door het effect op de lever ook mogelijkheden kan bieden bij patiënten met leveraandoeningen als NASH.

 

Nog niet alle resultaten zijn bekend. De resultaten van TIMES 3 na 36 weken worden naar verwachting eind dit jaar bekend gemaakt.

 

 imeglimin-hba1c-v2

Slide van Ralph DeFronzo.

treatment-imeglimin-v2
Bron: Poxelpharma, Imeglimin: a first-in-class oral medication with a unique mechanism of action targeting mitochondrial bioenergetics.
S22. Oral presentation at the 55th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Wednesday 18 September 2019, Ochoa Hall, Barcelona.

Reacties (0)
(Advertentie)