Op dit moment is de nieuwe richtlijn voor de medicamenteuze behandeling bij hoog-risico patiënten met DM Type 2 nog ontwikkeling.

Zodra de nascholing online beschikbaar is, stellen we u daarvan op de hoogte.

Oproep voor oncologen: wat zijn uw wensen omtrent nascholen 2022?

Zou u volgend jaar geïnteresseerd zijn in een ESMO-meeting in eigen land? Wat zijn uw wensen omtrent nascholen in het algemeen? Kunt u ons helpen door bijgaande korte vragenlijst in te vullen? Het kost u maximaal 2 minuten van uw tijd.

Alvast hartelijk dank!

Vul de vragenlijst in >