Resultaten

(1-10 VAN 645)
 

Endoscopisch of open oogsten van CABG-vat heeft geen invloed op uitkomsten

De vena saphena magna is wereldwijd het meest gebruikte vat voor coronaire bypassoperaties (CABG). Onduidelijk is of een endoscopische aderafname van... Lees verder...

Geplaatst op: 14-11-2018

Betere oxygenatie, maar geen betere uitkomsten door hogere streefwaarde

Patiënten die gedurende de eerste 6-12 kritieke uren na een IC-opname vanwege een hartstilstand behandeld worden met een MAP-streefwaarde van 65... Lees verder...

Geplaatst op: 14-11-2018

Lagere mortaliteit na bypass vs. PCI bij patiënten met meervatslijden

Een coronaire bypassoperatie (CABG) resulteert in een lagere all-cause mortaliteit dan een percutane coronaire interventie (PCI) met een drug-eluting... Lees verder...

Geplaatst op: 14-11-2018

Minder trombo-embolische events door rivaroxaban bij hartfalen

Bij hartfalenpatiënten treden vaak trombo-embolische events op. Een recente post-hocanalyse van de COMMANDER HF-trial wijst erop dat een lage dosis... Lees verder...

Geplaatst op: 14-11-2018

Unieke analyse naar de uitkomsten na tien jaar bij gebruik van drie typen stents

Nieuwe generatie drug-eluting stents (DES) resulteren in potentie in betere langetermijnuitkomsten in vergelijking met eerste generatie DES. Onderzoek... Lees verder...

Geplaatst op: 14-11-2018

Omvattend educatieprogramma leidt tot beter medicatiegebruik

Bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico resulteert een omvattend educatieprogramma in een significant beter gebruik van evidence-based... Lees verder...

Geplaatst op: 13-11-2018

Transnasale koeling na hartstilstand buiten het ziekenhuis

Transnasale evaporatieve koeling van patiënten die buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen, blijkt een hemodynamisch veilige interventie te... Lees verder...

Geplaatst op: 13-11-2018

Beter antistollingsbeleid en betere uitkomsten dankzij beslissingsonder-steuning

Ondanks de beschikbaarheid van tools voor risicostratificatie, veilige en effectieve behandelopties en evidence-based richtlijnen krijgen lang niet... Lees verder...

Geplaatst op: 13-11-2018

Minder heropnames vanwege hartfalen met sacubitril/valsartan vs. enalapril

Bij hemodynamisch gestabiliseerde patiënten met acuut systolisch hartfalen leidt de behandeling met sacubitril/valsartan gedurende acht weken tot een... Lees verder...

Geplaatst op: 13-11-2018

Recidief gedilateerde cardiomyopathie na afbouwen van medicatie

Patiënten met gedilateerde cardiomyopathie (DCM) die geen symptomen meer hebben, vragen nogal eens of de hartfalen-therapie gestopt kan worden. Het... Lees verder...

Geplaatst op: 13-11-2018