Verfijn op:

[dossiers]
[sleutelwoorden]

Resultaten

(1-10 VAN 14)
 

Onderbenutting van ICD’s resulteert in hoger overlijdensrisico

Hoewel ICD-gebruik resulteert in een lager overlijdensrisico op de korte en lange termijn, wordt onvoldoende gebruikgemaakt van deze devices voor de... Lees verder...

Geplaatst op: 04-09-2019

Primaire PCI is op de lange termijn beter dan fibrinolyse bij STEMI

Eerder was in de DANish Acute Myocardial Infarction 2 (DANAMI-2)-studie gevonden dat het op de korte termijn beter is om STEMI-patiënten voor een... Lees verder...

Geplaatst op: 04-09-2019

Verbetert een klepreparatie de uitkomsten van mitralis-regurgitatie?

De MITRA-FR-studie toonde eerder dat symptomatische patiënten met ernstige secundaire mitralis-regurgitatie door een aanvullende percutane... Lees verder...

Geplaatst op: 04-09-2019

Hoog risicogroepen met chronisch coronair syndroom verdienen betere behandeling

In de afgelopen decennia is het profiel van chronisch coronair syndroom aanzienlijk veranderd. In het internationale CLARIFY-register zijn de... Lees verder...

Geplaatst op: 04-09-2019

Mortaliteit tien jaar na PCI en CABG is vergelijkbaar

In de SYNTAX-studie is PCI, uitgevoerd met eerste generatie paclitaxel-eluerende stents, vergeleken met CABG bij patiënten met de-novo drievats- en... Lees verder...

Geplaatst op: 04-09-2019

Studie naar antistolling met/zonder antiplaatjestherapie voortijdig gestopt

De AFIRE-studie uit Japan toont dat rivaroxaban monotherapie non-inferieur is aan rivaroxaban plus antiplaatjestherapie wat betreft het risico op... Lees verder...

Geplaatst op: 03-09-2019

Omvattende aanpak verbetert de uitkomsten van hypertensie

Omvattende zorg onder leiding van niet-arts zorgverleners (NPHW’s), waarbij huisartsen en familieleden zijn betrokken, blijkt te leiden tot een... Lees verder...

Geplaatst op: 03-09-2019

SGLT2-remming verbetert de uitkomsten van hartfalen, ook bij patiënten zonder diabetes

In de DAPA-HF-trial, die is uitgevoerd in twintig landen, waaronder Nederland, bleek de SGLT2-remmer dapagliflozine, toegevoegd aan de... Lees verder...

Geplaatst op: 03-09-2019

Periodieke repolarisatiedynamiek is voorspellend voor overlevingsvoordeel na ICD-implantatie

Periodieke repolarisatiedynamiek, een nieuwe marker voor repolarisatie-instabiliteit die is gerelateerd aan de sympathische activiteit, blijkt... Lees verder...

Geplaatst op: 03-09-2019

Revascularisatie van niet-targetlaesies na STEMI: nodig of overbodig?

Bij patiënten met een ST-elevatie hartinfarct (STEMI) resulteert een percutane coronaire interventie (PCI) van de targetlaesie in een afgenomen... Lees verder...

Geplaatst op: 03-09-2019