Verfijn op:

[dossiers]
[sleutelwoorden]

Resultaten

(1-10 VAN 12)
 

Neoadjuvante immuuntherapie bij coloncarcinoom met mismatch repair deficiencies

In een fase II-studie met patiënten met vroeg-stadium coloncarcinoom met mismatch repair deficiencies ging een preoperatieve behandeling met... Lees verder...

Geplaatst op: 12-11-2018

Duurzaam effect atezolizumab plus bevacizumab bij hepatocellulair carcinoom

Een fase Ib-studie met de combinatie van atezolizumab en bevacizumab als eerstelijnsbehandeling voor gevorderd hepatocellulair carcinoom toonde een... Lees verder...

Geplaatst op: 12-11-2018

Chemo-immunotherapie verbetert overleving bij niet-plaveiselcel NSCLC

Eerstelijnsbehandeling van patiënten met stadium IV niet-plaveiselcel NSCLC met de combinatie van atezolizumab, carboplatine en nab-paclitaxel ging... Lees verder...

Geplaatst op: 12-11-2018

Radiotherapie zinvol bij prostaatkanker met laag-volume metastasen

Nieuwe resultaten van de multiarm STAMPEDE-trial suggereren dat voor patiënten met gemetastaseerd prostaatkanker het toevoegen van radiotherapie aan... Lees verder...

Geplaatst op: 12-11-2018

Avelumab plus axitinib verbetert progressievrije overleving bij niercelcarcinoom

De JAVELIN Renal 101-studie toont dat het combineren van immuuntherapie met een tyrosinekinaseremmer (TKI) als eerstelijnsbehandeling voor patiënten... Lees verder...

Geplaatst op: 12-11-2018

Resistentiemechanismen na eerstelijns osimertinib in kaart gebracht

NSCLC-patiënten die resistentie ontwikkelden tegen behandeling met osimertinib, blijken relatief vaak MET-amplificaties en secundaire EGFR-mutaties... Lees verder...

Geplaatst op: 12-11-2018

Pembrolizumab beloftevol bij niet-spierinvasief blaascarcinoom

Interimresultaten van de fase II KEYNOTE 057-studie, waarin patiënten met niet-spierinvasief blaascarcinoom dat niet goed respondeert op behandeling... Lees verder...

Geplaatst op: 12-11-2018

(Neo)adjuvant erlotinib plus cisplatine verbetert uitkomsten bij stadium III NSCLC

Bij patiënten met stadium IIIA-N2 NSCLC met een EGFR-mutatie gaat (neo)adjuvante behandeling met erlotinib gepaard met een verbeterde progressievrije... Lees verder...

Geplaatst op: 12-11-2018

PI3K-remmer alpelisib verbetert progressievrije overleving bij patiënten met borstkanker

Bij vrouwen met hormoongevoelig, HER2-negatief, gevorderd mammacarcinoom en PIK3CA-mutaties leidt het toevoegen van de PI3K-remmer alpelisib aan... Lees verder...

Geplaatst op: 12-11-2018

Toevoegen atezolizumab verbetert overleving bij tripelnegatief mammacarcinoom

Het toevoegen van de checkpointremmer atezolizumab aan standaardchemotherapie met (nab-)paclitaxel verbetert de progressievrije en totale overleving... Lees verder...

Geplaatst op: 12-11-2018