Brentuximab vedotine plus chemotherapie bij kinderen met hoogrisico hodgkinlymfoom

jan 2023 | Lymfoom

Lees meer over Brentuximab vedotine plus chemotherapie bij kinderen met hoogrisico hodgkinlymfoom

KWF-subsidie voor betere therapie cutaan T-cellymfoom

jan 2023 | Dermato-oncologie, Lymfoom

Lees meer over KWF-subsidie voor betere therapie cutaan T-cellymfoom

Overlevingsvoordeel met brentuximab vedotine bij stadium III/IV hodgkinlymfoom

sep 2022 | Lymfoom

Lees meer over Overlevingsvoordeel met brentuximab vedotine bij stadium III/IV hodgkinlymfoom

Brentuximab vedotine bij CD30-positief perifeer T-cellymfoom: resultaten na 5 jaar

apr 2022 | Lymfoom

Lees meer over Brentuximab vedotine bij CD30-positief perifeer T-cellymfoom: resultaten na 5 jaar

Vele lymfoomstudies met Nederlandse inbreng op ICML

aug 2021 | Lymfoom

Lees meer over Vele lymfoomstudies met Nederlandse inbreng op ICML

Brentuximab vedotine plus nivolumab als eerstelijnsbehandeling voor oudere HL-patiënt

dec 2020 | Immuuntherapie, Lymfoom, Ouderen

Lees meer over Brentuximab vedotine plus nivolumab als eerstelijnsbehandeling voor oudere HL-patiënt
Er zijn geen webcasts gevonden.
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Behandelingen recidiverend en refractair PTCL in kaart gebracht

jun 2023 | Lymfoom, Stamceltransplantatie

Lees meer over Behandelingen recidiverend en refractair PTCL in kaart gebracht

Nivolumab beter dan brentuximab vedotine voor onbehandeld stadium III/IV-hodgkinlymfoom

jun 2023 | Immuuntherapie, Lymfoom

Lees meer over Nivolumab beter dan brentuximab vedotine voor onbehandeld stadium III/IV-hodgkinlymfoom

Voordeel pembrolizumab bij patiënten met recidief/refractair hodgkinlymfoom

jun 2020 | Lymfoom

Lees meer over Voordeel pembrolizumab bij patiënten met recidief/refractair hodgkinlymfoom

A+AVD als eerstelijnsbehandeling bij gevorderd hodgkinlymfoom

dec 2017 | Lymfoom

Lees meer over A+AVD als eerstelijnsbehandeling bij gevorderd hodgkinlymfoom
Er zijn geen podcasts gevonden.
Geen digitale kranten gevonden.