Nascholing

Op mednet.nl bieden wij continu interessante en waardevolle nascholingen aan voor mensen die werkzaam zijn in de zorgsector. Wij bieden zowel online nascholingen als fysieke nascholingen aan. Bijna al onze nascholingen zijn geaccrediteerd.

 

Nascholingen per beroepsgroep

Hieronder treft u een volledig overzicht aan van alle nascholingen die wij op dit moment aanbieden. Dit zijn zowel online nascholingen als e-learnings en fysieke bijeenkomsten.

Hieronder treft u een volledig overzicht aan van alle nascholingen die wij op dit moment aanbieden. Dit zijn zowel online nascholingen als e-learnings en fysieke bijeenkomsten.

 

Live Nascholingen

|

Datum Nascholing Voor wie? Accreditatiepunten
30 maart 2023 Live webcast Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico Internisten, huisartsen, cardiologen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en praktijkondersteuners. 2 /1
4 april 2023 Live Pubquiz ACC Highlights 2023 Cardiologen, aios cardiologie, physician assistants en verpleegkundig specialisten In aanvraag
11 april 2023 RNA therapie nu en in de toekomst: van het lab tot in de kliniek Cardiologen, internisten en verpleegkundig specialisten In aanvraag
15 april 2023 ECCMID in ORANJE 2023 Internist-infectiologen, microbiologen, ziekenhuisapothekers en verpleegkundig specialisten In aanvraag
19 april 2023 Live webcast Zoveel meer dan alleen maar eczeem! Kinderartsen, dermatologen, physician assistants, verpleegkundig specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen In aanvraag
25 april 2023 Ernstig astma: zijn de behandeldoelen ambitieus genoeg? De huisarts en longarts in gesprek Huisartsen, longartsen, verpleegkundig specialisten en physician assistants In aanvraag
8 mei 2023 Live webcast OSD In aanvraag
9 mei 2023 Hartfalen anno 2023: van evidence naar dagelijkse praktijk Cardiologen, aios cardiologie, verpleegkundig specialisten, physician assistants en hartfalen verpleegkundigen. In aanvraag
9 mei 2023 Borstkanker: een update op alle vlakken Medisch oncologen, verpleegkundig specialisten en physician assistants In aanvraag
20 mei 2023 TITRATE-HF updatebijeenkomst 2023 op ESC Heart Failure Praag TITRATE-HF-deelnemers en geïnteresseerden in deelname In aanvraag
22 mei 2023 Heart Failure in ORANJE 2023 Cardiologen In aanvraag
1 juni 2023 Jaarcongres Praktische huisartsgeneeskunde 2023 Huisartsen en aios huisartsgeneeskunde In aanvraag
14 juni 2023 Plaatsbepaling van device-aided therapies (DATs) bij de ziekte van Parkinson Neurologen, aios neurologie, verpleegkundig specialisten neurologie en physician assistants. In aanvraag
16 juni 2023 ERA in ORANJE 2023 Nefrologen In aanvraag

 

On demand Nascholingen

 

Nascholing Voor wie? Accreditatiepunten
CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling Infectiologen, virologen, hematologen, longartsen, nefrologen, cardiologen, MDL-artsen en verpleegkundig specialisten. In aanvraag
SpA café 5:
De nieuwe ASAS-EULAR aanbevelingen voor de behandeling van axSpA
Reumatologen, aios reumatologie, physician assistants en verpleegkundig specialisten reumatologie In aanvraag
MS: welk middel voor welke patiënt? Neurologen 2
Live online GOLD-café Longartsen, verpleegkundig specialisten en physician assistents. In aanvraag
Lipiden en hoog cardiovasculair risico: is er meer dan LDL-C verlaging? Cardiologen, internisten, verpleegkundig specialisten cardiologie en diabetes In aanvraag
Gezondheid begint met zelfredzaamheid bij kleine kwalen Apothekers en huisartsen 1,5 / In aanvraag
Masterclass: De Neuropathische pijnpuzzel Anesthesiologen (i.o.), neurologen (i.o.), revalidatieartsen (i.o.), huisartsen (i.o.), physician assistants (i.o.) en verpleegkundig specialisten (i.o.) 1,5 – 2
Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC (Cardio)anesthesiologen, hematologen, intensivisten, SEH artsen, trauma-anesthesisten, vasculair geneeskundigen en physician assistants. 2
Ben jij klaar voor antistolling? Antistolling in de apotheek Apothekers 1,5
MedNet-congres Apothekers Online Openbaar apothekers Geen
Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen? Alle zorgverleners 2 / 1,5 / 1
Nationale Diabetes Dag Online Allen Geen
Heart Failure Highlights 2022 Cardiologen, aios cardiologie en verpleegkundig specialisten 2
De toekomst van antistollingszorg in Nederland Cardiologen, huisartsen, internisten en openbare apothekers 1 / 1,5 / 2
ESC Highlights 2021 Cardiologen 2
Masterclass siRNA: de toekomst van LCL-c verlaging? Cardiologen Geen
Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van morgen Cardiologen, vasculair geneeskundigen en internisten 1,5 / 2
Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van vandaag Cardiologen, internist-vasculair geneeskundigen 1,5 / 2
LVH Spreekuur: innovatieve ontwikkelingen in beeldvorming Cardiologen en aios cardiologie 2
Heart Failure TITRATE-HF webinar Cardiologen en (hartfalen)verpleegkundigen In aanvraag
De uitdagingen bij hypertrofische cardiomyopathie Cardiologen en radiologen 1 / 1,5
Cardiologie Pubquiz: deel 1 Cardiologen 2
Cardiologie Pubquiz: deel 2 Cardiologen 1
Diabetes en de rol van de cardioloog Cardiologen 1
ESC DAPT-richtlijn: vertaling naar de praktijk Cardiologen 1
Hartzorg: netwerken en samenwerken voor betere zorg Cardiologen 1
Chronic Coronary Syndromes Cardiologen 2
Live webcast: Vroegdiagnostiek bij HCM Cardiologen 2
Challenges in early-stage cutaneous T-cell lymphoma Dermatologen, hematologen, oncologen en pathologen In aanvraag
Masterclass: innovatieve inzichten in de behandeling van Psoriatic Disease Dermatologen en aios dermatologie 2
Kijk verder dan de huid #2 – Patiënt Management Dermatologen, pathologen, hematologen, verpleegkundig specialisten en physician assistants 2 / 1,5 / 1
Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2 Dermatologen, internist-oncologen, (hoofd-hals)chirurgen en radiotherapeuten 1,5 / 2
Masterclass casuïstiek – Horen, zien en een goed gesprek! Dermatologen, aios dermatologie 1
Masterclass niet-melanoom huidkanker #3 Dermatologen, internist-oncologen, (hoofd-hals)chirurgen en radiotherapeuten 1,5 / 2
Kijk verder dan de huid Dermatologen, pathologen, hematologen en verpleegkundig specialisten 2
Webcast chronische jeuk, psoriasis en de toekomst van dermatologie Dermatologen 1 / 2
Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom Dermatologen, oncologen, hoofd-halschirurgen 1 / 2
Masterclass Dermatologie – Module II De behandeling van handeczeem Dermatologen 1
E-learning: Persoonsgerichte voedingszorg voor mensen met diabetes Diëtisten (in opleiding) 1
De diëtist in de hoofdrol Diëtisten (in opleiding) 1,5
State of the (C)AR T Learning Hematologen, verpleegkundig specialisten en physician assistants 1
Trombocytopenie – differentiaaldiagnostiek en morfologie Hematologen 1
Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie Hematologen 1
Herkenning van Testosteron Tekort en wat is eraan te doen? Huisartsen en praktijkondersteuners 2 / 1,5
Pubquiz Verdachte huidafwijkingen Huisartsen In aanvraag
Antistolling en bloedingen Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters, cardiologen, neurologen, internisten, longartsen, apothekers en SEH artsen In aanvraag
Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie Huisartsen (i.o.), neurologen (i.o.), diabetologen (i.o.), pijnspecialisten (i.o.), verpleegkundig specialisten (i.o.) en physician assistants (i.o.). 2 / 1,5 /1
Opsporen en behandelen van chronische nierschade Huisartsen en praktijkondersteuners 2 / 1,5
Voedselallergie: harde noot of piece of cake? Huisartsen, aios huisartsgeneeskunde Geen
De blaas huilt; wat is er loos? Over het herkennen van en handelen bij blaaspijnsyndroom / interstitiële cystitis Huisartsen, aios huisartsgeneeskunde 2
De essentie van het reduceren van herseninfarcten in de huisartsenpraktijk Huisartsen 1,5
VETlastig Huisartsen in Amsterdam Geen
Microlearning: Intramusculair injecteren Huisartsen, verpleegkundigen, praktijkondersteuners en iedereen die zicht bezig houdt met (COVID-19) vaccinaties Geen
Webcast Beroertepreventie – Samen Sterk! Huisartsen, verpleegkundig specialisten, cardiologen en openbaar apothekers. In aanvraag
Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021 huisartsen, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen en apothekers 2 / 1,5
Huisartsenrichtlijn COPD 2021 Huisartsen, apothekers en POH’s 1,5 / 2
Zelfzorg in de huisartsenpraktijk: zo vergroot u de zelfredzaamheid van uw patiënt Huisartsen en apothekers 1,5
Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) in de huisartsenpraktijk Huisartsen, aios huisartsgeneeskunde 1,5
Herkent u een spierziekte bij uw patiënt? Huisartsen 2
Covid-19 & toepassen van de CVRM-richtlijn in de 1e lijn Huisartsen 2
Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie Huisartsen 1
Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts Huisartsen 2
Cardiovasculaire risico’s voor patiënten met diabetes type 2 Huisartsen 1
Coeliakie 2019 Huisartsen 1
Coeliakie 2020 Huisartsen 1
Theorie & Praktische vaardigheden: Rinitis in de huisartsenpraktijk Huisartsen 1
Atopisch (constitutioneel) eczeem in de huisartsenpraktijk Huisartsen 1,5
Videoreeks over antistolling en bloedingsrisico’s in de huisartsenpraktijk Huisartsen Geen
Urticaria: wat als het chronisch wordt? Huisartsen 2
Theorie & Praktische vaardigheden: Otitis in de huisartsenpraktijk Huisartsen 1
Antistolling en patiëntprofielen Huisartsen 2
Theorie & Praktische vaardigheden: dermato-oncologie in de huisartsenpraktijk Huisartsen 2
E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018) Huisartsen 1
Astma; zorgstandaard volwassenen en kinderen Huisartsen 1
Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker Huisartsen 2
De schildklier de baas Huisartsen 1,5
Opioïdgebruik in de huisartspraktijk – Pijn bij ouderen Huisartsen 1,5
Casuïstiek DOAC’s: direct in de eerstelijnspraktijk Huisartsen 1,5
Beroertepreventie in de 1e lijn: beter behandelen van AF patiënten Huisartsen 1,5
De herkenning van neuromusculaire ziekten in de eerste lijn Huisartsen 2
DOAC’s in de eerste lijn – De samenwerking tussen de cardioloog, huisarts en apotheker: wat werkt wel en wat werkt niet? Huisartsen 2
Verwardheid en een leverziekte, een urgente situatie Huisartsen 1,5
EASD Highlights 2022 Internisten, kaderhuisartsen diabetes, diabetesverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten 2
EASD Highlights 2021 Internisten (i.o.), diabetesverpleegkundigen en kaderhuisartsen diabetes 1,5 / 2
Autoinflammatoire aandoeningen Internisten (i.o.), reumatologen (i.o.), kinderartsen (i.o.) en verpleegkundig specialisten (immunologie/ infectieziekten/ reumatologie/ kinderreuma/ kinderinfectieziekten). 2 / 1,5
Webcast Adult-onset Still’s Disease (AOSD) Internisten, reumatologen en kinderartsen 2 / 1,5
ADA Highlights 2022 Internisten (i.o.), kaderhuisartsen diabetes, verpleegkundig specialisten diabetes en diabetesverpleegkundigen 2 / 1,5
ADA Highlights 2021 Internisten (i.o.), kaderhuisartsen diabetes en verpleegkundig specialisten diabetes 2
ADA Highlights 2020 Internisten 2
EASD Highlights 2019 Internisten 1,5
ADA Highlights 2019 Internisten 2
VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak? Internisten 1
Nieuwe behandelopties voor kinderen met ernstig atopisch (constitutioneel) eczeem Kinderartsen, dermatologen, physician assistants en verpleegkundig specialisten. 2 / 1
Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard Kinderartsen, internisten en diabetesverpleegkundigen 1
Videobased e-learning over X-gebonden hypofosfatemie (XLH) Kinderartsen 1
Hypofosfatemie Kinderartsen 1
Multidisciplinaire aanpak van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP) KNO-artsen, longartsen en verpleegkundig specialisten. 2 / 1,5 / 1
Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu… KNO-artsen en aios KNO 1
United Airways: Optimaal behandelen zit ‘m in goede samenwerking Longartsen en KNO-artsen 1,5
Op adem na corona: de nazorg en nasmaak van COVID-19 Longartsen, KNO-artsen, verpleegkundig specialisten en huisartsen 1,5 / 2
Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma Longartsen, aios longziekten 1
Live webcast: De wondere wereld van bindweefselziekten Longartsen, reumatologen, cardiologen en verpleegkundig specialisten 2 / 1,5
Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES Longartsen, immunologen, allergologen, hematologen, internisten, reumatologen en verpleegkundig specialisten. 2 / 1,5
ERS Highlights 2022 Longartsen, aios longziekten, longverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten In aanvraag
Pulmo Lounge: Hoesten, een oplosbaar probleem? Longartsen en longverpleegkundigen met voorschrijfbevoegdheid. In aanvraag
Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties Longartsen Geen
Webcast Astmazorg anno 2021 Longartsen, huisartsen, voorschrijfbevoegde longverpleegkundigen en physician assistants 1,5 / 2
Livestream Small Airways Symposium 2022 Longartsen (i.o), longverpleegkundigen met voorschrijfbevoegdheid, verpleegkundig specialisten en physician assistants.) 1
Schone lucht voor schone longen! Longartsen 1
Masterclass over de behandeling van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen Longartsen 1,5
Small Airways Symposium 2020 Longartsen 1 per deel
Crossing borders in type 2 inflammation 2020 Longartsen, KNO-artsen, dermatologen en allergologen 2
Live webcast Crossing borders in type 2 inflammation 2021 Longartsen, kinderartsen, allergologen en dermatologen 2 / 1,5 / 1
Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma Longartsen 1
Understanding immunoscience Longartsen 1
Radiologische beoordeling van patiënten op immuuntherapie Longartsen 1
Type 2 inflammatie bij ernstig astma Longartsen 1
Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD) MDL-artsen en verpleegkundig specialisten 2
JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines MDL-artsen, verpleegkundig specialisten en ziekenhuisapothekers. 1
Make it happen: Someday starts today (IBD) MDL-artsen, verpleegkundig specialisten MDL en ziekenhuisapothekers. 1
De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa MDL-artsen, verpleegkundig specialisten en ziekenhuisapothekers 1
Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak! Nefrologen, aios nefrologie, urologen, aios urologie, kinderartsen, aios kindergeneeskunde, verpleegkundig specialisten en physician assistants. 2 / 1,5
ASN Highlights 2022 Nefrologen en aios nefrologie In aanvraag
ASN Highlights 2022 Nefrologen en aios nefrologie 1
ERA-EDTA Highlights 2022 Nefrologen en verpleegkundig specialisten 2 / 1,5
ERA-EDTA Highlights 2021 Nefrologen, aios nefrologie en Verpleegkundig specialisten 2 / 1,5
ASN Highlights 2021 Nefrologen, aios nefrologie 1,5
The ART of Preventing Kidney Damage – Lessons from the general and hiv+ population (The Grand Rounds) Hiv-behandelaren, nefrologen, infectiologen en verpleegkundig specialisten 2 / 1,5
Diagnostiek bij Nierfalen e.c.i. – de actuele stand van zaken Nefrologen 2
Alledaagse Nefrologie; casuïstiek met een staartje Nefrologen en aios nefrologie In aanvraag
Neurologisch Jaaroverzicht 2022 Neurologen en verpleegkundig specialisten 1,5 /2
Gewone symptomen van zeldzame ziekten – MDL-probleem of neurologisch raadsel? Neurologen, endocrinologen, internisten, MDL-artsen, hematologen en reumatologen. 1,5 / 1
Alzheimer Innovatie Forum Neurologen, verpleegkundig specialisten neurologie, geriaters, klinisch chemici en radiologen 2
Neurologisch Jaaroverzicht 2021 Neurologen en verpleegkundig specialisten 1,5 / 2
Meaningful Migraine Management Neurologen, physician assistants, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen met specialisme hoofdpijn 2 / 1,5
Don’t be late! Vroege behandeling en interventie bij MS Neurologen en verpleegkundig specialisten neurologie 1,5 / 2
Neurologisch Jaaroverzicht 2020 Neurologen 2
Zwangerschap en MS: waarom moeten we hierover praten? Neurologen 2
Therapietrouw bij ziektemodificerende behandeling van MS Neurologen 1
MS-behandeling: van Theorie naar Kliniek Sequencing en Real World Evidence Neurologen 2
Secundair Progressieve Multipele Sclerose Neurologen 1
Real World Evidence in MS-studies Neurologen 1
Het Neurologisch Jaaroverzicht 2019 Neurologen 2
Retina Quiz 2022 Oogartsen en aios oogheelkunde 1
InSights Webcasts: Artificial intelligence in ophthalmology – how far are we? Oogartsen, aios oogheelkunde en physician assistant 2
Responding to Non-Responders in Diabetic Macular Edema (DME) Oogartsen 2
InSights webcasts: Gene therapy in ophthalmology Oogartsen 1,5
Insights from Ocular Gene Therapy Clinics in Europe – Belgium, Croatia, Denmark, the Netherlands, the United Kingdom Oogartsen, kinderartsen en klinisch genetici Geen
Implementatie injectietherapie bij hiv Internist-infectiologen (hiv-behandelaren), verpleegkundig specialisten hiv en (ziekenhuis-)apothekers. Geen
Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen Oncologen, hematologen, nefrologen, reumatologen, hiv-behandelaren, infectiologen en huisartsen. 1,5
Is triple-negatief nog steeds zo negatief? Oncologen 1
The role of targeted therapy in advanced gastric cancer Oncologen 1
Kijk op radium-223 documentairereeks Oncologen Geen
DM2 Pubquiz Praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen 1 / 2
SpA café 4: Treat-to-target bij axiale SpA: evidence en praktijkervaringen Reumatologen (incl. aios reumatologie), physician assistants en verpleegkundig specialisten reumatologie In aanvraag
Expertdebat SLE en lupus nefritis – Deel 2 Reumatologen, nefrologen, immunologen en verpleegkundig specialisten. 2 / 1,5
Online SpA café 2: Ontwikkelingen in PsA – wat is relevant voor uw spreekkamer? Reumatologen 2 / 1,5
SpA café 3: pijn herkennen en behandelen bij patiënten met SpA Reumatologen, aios reumatologie, physician assistants reumatologie en verpleegkundig specialisten reumatologie 2
Expertdebat SLE en lupus nefritis Reumatologen, nefrologen, immunologen en verpleegkundig specialisten 2 / 1,5
Op de Bres voor Reumatologie 2021: Maak het verschil in uw ziekenhuis Reumatologen Geen
Make it happen Reumatologen 0,5 / 1
Webinars ‘Herkennen, diagnosticeren en behandelen van reumatische aandoeningen’ Reumatologen Geen
Hypofosfatemie Reumatologen 1
Nieuwe behandelopties voor Artritis Psoriatica Reumatologen 1
Levensbedreigende trombocytopenieën Spoedeisende hulp artsen (SEH’s), internist(-hematologen) in opleiding en huisartsen 1
Blaaspijnsyndroom de baas Urologen (i.o.), urogynaecologen, physician assistants, voorschrijfbevoegde verpleegkundig specialisten en bekkenfysiotherapeuten 2
ESOU Highlights Urologen, internist-oncologen en radiotherapeuten 2 / 1,5
Jaaroverzicht Urologie 2020 Urologen 2
Acute ischemie van het been Vaatchirurgen en verpleegkundig specialisten In aanvraag
Vaatprothese infecties Vaatchirurgen (i.o.), en verpleegkundig specialisten 1
Thoracale aortadissectie Vaatchirurgen (i.o.) en verpleegkundig specialisten 1
Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn Vaatchirurgen 1
Sac Regression Vaatchirurgen 2
Perifeer Arterieel Vaatlijden Vaatchirurgen 1
Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn Vaatchirurgen 1
Carotischirurgie Vaatchirurgen 1
CVRM bij Perifeer Arterieel Vaatlijden Vaatchirurgen 1
Charing Cross – New developments in vascular surgical practice Vaatchirurgen 1
Shuntchirurgie Vaatchirurgen 1
Abdominaal Aneurysma: een nieuwe Europese richtlijn Vaatchirurgen 1
Veneuze ziekten; samen van de oppervlakte de diepte in Vaatchirurgen 1
Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2 Verpleegkundigen 1
Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie Verpleegkundigen 1
Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors Verpleegkundigen 1
Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek Verpleegkundigen 2
Echo IUD – Wat zie ik nu? verloskundigen In aanvraag
Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog Voorschrijfbevoegde zorgverleners 2 / 1,5

 

Alle nascholingen in uw mailbox

Op de hoogte blijven van interessante medische nascholingen? Wij houden u op de hoogte van nieuwe nascholingen. Meld u aan voor de nascholingsupdate.

 

 • Gebruikt de Ctrl-toets om meerdere opties te selecteren
 • Hidden
  Dit is een systeem veld om het formulier laten werken. Niet verwijderen!
 • Hidden
  Dit is een systeem veld om het formulier laten werken. Niet verwijderen!
 • Hidden
  Dit is een systeem veld om het formulier laten werken. Niet verwijderen!
 • Hidden
  Dit is een systeem veld om het formulier laten werken. Niet verwijderen!

*Dit is een verplicht veld.

 

Wat is nascholing?

Nascholing is evenals bijscholing de manier om uw deskundigheid te bevorderen. Voor beroepen in de zorgsector zoals medisch specialisten is het noodzakelijk om jaarlijks accreditatiepunten te behalen. Op die manier houden we de kwaliteit van de verleende zorg in Nederland hoog.

Voor wie zijn er nascholingen?

Binnen de zorgsector worden er nascholingen georganiseerd voor huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen, apothekers, paramedici en tandartsen. Dit geldt voor zowel personen die voorschrijfbevoegd zijn en BIG geregistreerd als voor beroepen waarbij dit niet het geval is.

 

De rol van accreditatiepunten bij nascholingen

Accreditatiepunten zijn voor veel van deze beroepen noodzakelijk. Met accreditatiepunten toont u aan dat u voldoende nascholingen heeft gevolgd ten behoeve van deskundigheidsbevordering. Er zijn ook bij- en nascholingen die niet geaccrediteerd zijn. Deze kunt u ook volgen ten behoeve van deskundigheidsbevordering maar tellen niet meer voor het aantal accreditatiepunten dat u jaarlijks dient te behalen.

 

Wat kunt u verwachten van een nascholing bij MedNet?

Het volgen van een nascholing bij MedNet staat garant voor een nascholing van grote waarde. Tijdens een nascholing zitten er altijd medisch specialisten, huisartsen of verpleegkundig specialisten aan tafel. Daarmee garanderen wij een nauwe aansluiting bij de dagelijkse praktijk. Tijdens onze nascholingen staat interactie voorop. Er is daarmee altijd de mogelijkheid om vragen te stellen en in discussie te treden. Ook tijdens online nascholingen die wij live uitzenden.

 

Gratis nascholingen bij MedNet

Het overgrote deel van onze nascholingen volgt u volledig gratis. Zodoende kunt u gratis accreditatiepunten verzamelen. Bij een aantal bijeenkomsten, zoals regionale nascholingen voor huisartsen, vragen wij soms om een kleine bijdrage. Onze online nascholingen zijn altijd gratis te volgen.