Nascholing

Op mednet.nl bieden wij continu interessante en waardevolle nascholingen aan voor mensen die werkzaam zijn in de zorgsector. Wij bieden zowel online nascholingen als fysieke nascholingen aan. Bijna al onze nascholingen zijn geaccrediteerd.

 

Nascholingen per beroepsgroep

Hieronder treft u een volledig overzicht aan van alle nascholingen die wij op dit moment aanbieden. Dit zijn zowel online nascholingen als e-learnings en fysieke bijeenkomsten.

Hieronder treft u een volledig overzicht aan van alle nascholingen die wij op dit moment aanbieden. Dit zijn zowel online nascholingen als e-learnings en fysieke bijeenkomsten.

 

Live Nascholingen

Datum Nascholing Voor wie? Accreditatiepunten
25 mei Implementatie van PROMs in reumatologie; hoe kan de inzet van e-health-applicaties helpen? Reumatologen In aanvraag
27 mei Testosteron Deficiëntie – Impact, diagnose en behandeling Huisartsen 2
10 juni Digitale workflow, oké! Maar laat de tanden dan wel spreken! Tandartsen In aanvraag
12 juni EHA in Oranje Hematologen In aanvraag
17 juni NVVP Satellietsymposium “Restoring functioning in schizophrenia” Psychiaters In aanvraag
29 juni ADA Highlights 2020 Internisten In aanvraag
Juli EAU in Oranje Urologen In aanvraag
1 juli Covid-19 & toepassen van de CVRM-richtlijn in de 1e lijn Huisartsen In aanvraag
1 juli Herkent u een spierziekte bij uw patiënt? Huisartsen In aanvraag
7 september ERS in ORANJE Longartsen In aanvraag
9 september Afscheidssymposium Bob Pasman Cardiologen 2
16 september NedHIS Huisartsen 6
20 september ESMO in Oranje Oncologen In aanvraag
22 September Cardiologie Pubquiz Dag 1 Cardiologen In aanvraag
24 september Najaarscongres Praktische huisartsgeneeskunde 2020 Huisartsen In aanvraag
28 september Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem? Oncologen In aanvraag
Oktober Cardiologie Pubquiz Dag 2 Cardiologen In aanvraag
16 oktober Nationale Diabetes Dag In aanvraag
3 november Dag van de vaardigheden Huisartsen In aanvraag

 

On demand Nascholingen

Nascholing Voor wie? Accreditatiepunten
Ben jij klaar voor antistolling? Antistolling in de apotheek Apothekers 1,5
Diabetes en de rol van de cardioloog Cardiologen 1
ESC DAPT-richtlijn: vertaling naar de praktijk Cardiologen 1
DOAC’s bij kwetsbare ouderen – Hoe effectief en veilig is dat? Cardiologen 2
Hartzorg: netwerken en samenwerken voor betere zorg Cardiologen 1
ESC richtlijn Hypertrofische Cardiomyopathie: het Nederlandse perspectief Cardiologen 1
In gesprek over psoriasis Dermatologen 2
Masterclass The Psoriasis Complex Dermatologen 1
Masterclass Dermatologie – Module II De behandeling van handeczeem Dermatologen 1
Masterclass Dermatologie – Module III Het handeczeemspreekuur Dermatologen 1
Antistolling – Veelgestelde vragen eindelijk beantwoord Huisartsen In aanvraag
Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie Huisartsen 1
Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts Huisartsen 2
Cardiovasculaire risico’s voor patiënten met diabetes type 2 Huisartsen 1
Coeliakie Huisartsen 1
Theorie & Praktische vaardigheden: Rinitis in de huisartsenpraktijk Huisartsen 1
ICS bij COPD: wanneer wel en wanneer niet? Huisartsen 1,5
Atopisch (constitutioneel) eczeem in de huisartsenpraktijk Huisartsen 1,5
BREAKING NEWS: Fractuurpreventie in de huisartsenpraktijk Huisartsen 1,5
Van standaardzorg naar personalized care bij DM2 Huisartsen 1,5
Videoreeks over antistolling en bloedingsrisico’s in de huisartsenpraktijk Huisartsen Geen
Urticaria: wat als het chronisch wordt? Huisartsen 2
Theorie & Praktische vaardigheden: Otitis in de huisartsenpraktijk Huisartsen 1
Antistolling en patiëntprofielen Huisartsen 2
Theorie & Praktische vaardigheden: dermato-oncologie in de huisartsenpraktijk Huisartsen 2
Diagnostiek en behandeling van patiënten met Perifeer Arterieel Vaatlijden Huisartsen 1
Diagnostiek, behandeling en vervolg van diep-veneuze trombose en longembolie Huisartsen 1,5
Huisarts en antistolling: een goede combinatie? Huisartsen 1,5
E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018) Huisartsen 1
Astma; zorgstandaard volwassenen en kinderen Huisartsen 1
Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat? Huisartsen 2
Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker Huisartsen 2
De schildklier de baas Huisartsen 1,5
Opioïdgebruik in de huisartspraktijk – Pijn bij ouderen Huisartsen 1,5
Casuïstiek DOAC’s: direct in de eerstelijnspraktijk Huisartsen 1,5
Beroertepreventie in de 1e lijn: beter behandelen van AF patiënten Huisartsen 1,5
DOAC’s bij kwetsbare ouderen in de dagelijkse praktijk Huisartsen 2
De herkenning van neuromusculaire ziekten in de eerste lijn Huisartsen 2
DOAC’s in de eerste lijn – De samenwerking tussen de cardioloog, huisarts en apotheker: wat werkt wel en wat werkt niet? Huisartsen 2
Verwardheid en een leverziekte, een urgente situatie Huisartsen 1,5
Kinderen met koemelkallergie; een wetenschappelijke kijk op voeding en het microbioom Kinderartsen 2
EASD Highlights 2019 Internisten 1,5
DOAC’s en VTE Internisten 1
ADA Highlights 2019 Internisten 2
VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak? Internisten 1
Personalised healthcare: business modellen voor datasharing Internisten Geen
Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma Longartsen 1
Understanding immunoscience Longartsen 1
Radiologische beoordeling van patiënten op immuuntherapie Longartsen 1
Gepast gebruik van ICS bij COPD Longartsen 2
Luchtwegallergie Longartsen 2
Type 2 inflammatie bij ernstig astma Longartsen 1
Toekomst immuuntherapie: wat mag u als longarts niet missen? Longartsen 1
Diagnostiek bij Nierfalen e.c.i. – de actuele stand van zaken Nefrologen 2
Zwangerschap en MS: waarom moeten we hierover praten? Neurologen 2
Therapietrouw bij ziektemodificerende behandeling van MS Neurologen 1
MS-behandeling: van Theorie naar Kliniek Sequencing en Real World Evidence Neurologen 2
Secundair Progressieve Multipele Sclerose Neurologen 1
MS en Kinderen Neurologen 1
Mastering Migraine series | Deel 1 Neurologen 2
Real World Evidence in MS-studies Neurologen 1
Het Neurologisch Jaaroverzicht 2019 Neurologen 2
The role of targeted therapy in advanced gastric cancer Oncologen 1
Op de bres voor reumatologie Reumatologen In aanvraag
Hypofosfatemie Reumatologen 1
Osteoporosis – VERO subgroup analyses results Reumatologen 0,5
Nieuwe behandelopties voor Artritis Psoriatica Reumatologen 1
Wervelfracturen; update over opsporing en risicoreductie Reumatologen 1
Osteoporosis – VERO subgroup analyses results Reumatologen 1
Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn Vaatchirurgen 1
Sac Regression Vaatchrirurgen 2
Perifeer Arterieel Vaatlijden Vaatchirurgen 1
Mesenteriale ischemie: van eigen mening naar praktische richtlijn Vaatchirurgen 1
Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn Vaatchirurgen 1
Carotischirurgie Vaatchirurgen 1
CVRM bij Perifeer Arterieel Vaatlijden Vaatchirurgen 1
Charing Cross – New developments in vascular surgical practice Vaatchirurgen In aanvraag
Shuntchirurgie Vaatchirurgen 1
Abdominaal Aneurysma: een nieuwe Europese richtlijn Vaatchirurgen 1
Perifeer Arterieel Vaatlijden in de praktijk Vasculair geneeskundigen 1,5
Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2 Verpleegkundigen 1
Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors Verpleegkundigen 1
Oncologieverpleegkundigen: bijwerkingen immuuntherapie: casuïstiek en aanpak Verpleegkundigen 1
Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie Verpleegkundigen 1
Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek Verpleegkundigen 2

 

 

Wat is nascholing?

Nascholing is evenals bijscholing de manier om uw deskundigheid te bevorderen. Voor beroepen in de zorgsector zoals medisch specialisten is het noodzakelijk om jaarlijks accreditatiepunten te behalen. Op die manier houden we de kwaliteit van de verleende zorg in Nederland hoog.

 

Voor wie zijn er nascholingen?

Binnen de zorgsector worden er nascholingen georganiseerd voor huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen, apothekers, paramedici en tandartsen. Dit geldt voor zowel personen die voorschrijfbevoegd zijn en BIG geregistreerd als voor beroepen waarbij dit niet het geval is.

 

De rol van accreditatiepunten bij nascholingen

Accreditatiepunten zijn voor veel van deze beroepen noodzakelijk. Met accreditatiepunten toont u aan dat u voldoende nascholingen heeft gevolgd ten behoeve van deskundigheidsbevordering. Er zijn ook bij- en nascholingen die niet geaccrediteerd zijn. Deze kunt u ook volgen ten behoeve van deskundigheidsbevordering maar tellen niet meer voor het aantal accreditatiepunten dat u jaarlijks dient te behalen.

 

Wat kunt u verwachten van een nascholing bij MedNet?

Het volgen van een nascholing bij MedNet staat garant voor een nascholing van grote waarde. Tijdens een nascholing zitten er altijd medisch specialisten, huisartsen of verpleegkundig specialisten aan tafel. Daarmee garanderen wij een nauwe aansluiting bij de dagelijkse praktijk. Tijdens onze nascholingen staat interactie voorop. Er is daarmee altijd de mogelijkheid om vragen te stellen en in discussie te treden. Ook tijdens online nascholingen die wij live uitzenden.

 

Gratis nascholingen bij MedNet

Het overgrote deel van onze nascholingen volgt u volledig gratis. Zodoende kunt u gratis accreditatiepunten verzamelen. Bij een aantal bijeenkomsten, zoals regionale nascholingen voor huisartsen, vragen wij soms om een kleine bijdrage. Onze online nascholingen zijn altijd gratis te volgen.