Nascholing

Op mednet.nl bieden wij continu interessante en waardevolle nascholingen aan voor mensen die werkzaam zijn in de zorgsector. Wij bieden zowel online nascholingen als fysieke nascholingen aan. Bijna al onze nascholingen zijn geaccrediteerd.

 

Nascholingen per beroepsgroep

Hieronder treft u een volledig overzicht aan van alle nascholingen die wij op dit moment aanbieden. Dit zijn zowel online nascholingen als e-learnings en fysieke bijeenkomsten.

Hieronder treft u een volledig overzicht aan van alle nascholingen die wij op dit moment aanbieden. Dit zijn zowel online nascholingen als e-learnings en fysieke bijeenkomsten.

 

Live Nascholingen

 

Datum Nascholing Voor wie? Accreditatiepunten
29 oktober InSights webcasts: Gene therapy Oogartsen In aanvraag
2 november Make it happen Reumatologen In aanvraag
3 november Trombocytopenie – differentiaaldiagnostiek en morfologie Hematologen In aanvraag
3 november Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie Hematologen In aanvraag
5 november Live symposium reumatologie: de toekomst Reumatologen In aanvraag
11 november MedNet-congres Apothekers Online Openbaar apothekers 4,5
12 november Digitale workflow, oké! Maar laat de tanden dan wel spreken! Tandartsen In aanvraag
30 november Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC (Cardio)anesthesiologen, hematologen, intensivisten, SEH artsen, trauma-anesthesisten, vasculair geneeskundigen en physician assistants. In aanvraag

 

On demand Nascholingen

Nascholing Voor wie? Accreditatiepunten
Mannen vs vrouwen met spondyloartritis (SpA) de verschillen in diagnose, beloop en mogelijke implicaties voor de behandeling Reumatologen In aanvraag
Nationale Diabetes Dag Online Geen
Masterclass over de behandeling van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen Longartsen In aanvraag
Small Airways Symposium 2020 Longartsen In aanvraag
Crossing borders in type 2 inflammation Longartsen, KNO-artsen, dermatologen en allergologen In aanvraag
ERSMastering Migraine | Deel 2 Cardiologen In aanvraag
Cardiologie Pubquiz Dag 1 Neurologen 2
Precisiezorg dichterbij dan we denken Specialisten In aanvraag
Ben jij klaar voor antistolling? Antistolling in de apotheek Apothekers 1,5
Diabetes en de rol van de cardioloog Cardiologen 1
ESC DAPT-richtlijn: vertaling naar de praktijk Cardiologen 1
DOAC’s bij kwetsbare ouderen – Hoe effectief en veilig is dat? Cardiologen 2
Hartzorg: netwerken en samenwerken voor betere zorg Cardiologen 1
ESC richtlijn Hypertrofische Cardiomyopathie: het Nederlandse perspectief Cardiologen 1
Chronic Coronary Syndromes Cardiologen 2
Live webcast: Vroegdiagnostiek bij HCM Cardiologen In aanvraag
In gesprek over psoriasis Dermatologen 2
Masterclass The Psoriasis Complex Dermatologen 1
Masterclass Dermatologie – Module II De behandeling van handeczeem Dermatologen 1
Psoriasis in COVID-19 era: how do we manage psoriasis in 2021? Dermatologen In aanvraag
Beroertepreventie: Tijd voor switch van VKA naar DOAC Huisartsen In aanvraag
Herkent u een spierziekte bij uw patiënt? Huisartsen 2
Covid-19 & toepassen van de CVRM-richtlijn in de 1e lijn Huisartsen 2
Testosteron Deficiëntie – Impact, diagnose en behandeling Huisartsen In aanvraag
Antistolling – Veelgestelde vragen eindelijk beantwoord Huisartsen In aanvraag
Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie Huisartsen 1
Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts Huisartsen 2
Cardiovasculaire risico’s voor patiënten met diabetes type 2 Huisartsen 1
Coeliakie Huisartsen 1
Theorie & Praktische vaardigheden: Rinitis in de huisartsenpraktijk Huisartsen 1
ICS bij COPD: wanneer wel en wanneer niet? Huisartsen 1,5
Atopisch (constitutioneel) eczeem in de huisartsenpraktijk Huisartsen 1,5
BREAKING NEWS: Fractuurpreventie in de huisartsenpraktijk Huisartsen 1,5
Van standaardzorg naar personalized care bij DM2 Huisartsen 1,5
Videoreeks over antistolling en bloedingsrisico’s in de huisartsenpraktijk Huisartsen Geen
Urticaria: wat als het chronisch wordt? Huisartsen 2
Theorie & Praktische vaardigheden: Otitis in de huisartsenpraktijk Huisartsen 1
Antistolling en patiëntprofielen Huisartsen 2
Theorie & Praktische vaardigheden: dermato-oncologie in de huisartsenpraktijk Huisartsen 2
Diagnostiek en behandeling van patiënten met Perifeer Arterieel Vaatlijden Huisartsen 1
Diagnostiek, behandeling en vervolg van diep-veneuze trombose en longembolie Huisartsen 1,5
Huisarts en antistolling: een goede combinatie? Huisartsen 1,5
E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018) Huisartsen 1
Astma; zorgstandaard volwassenen en kinderen Huisartsen 1
Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat? Huisartsen 2
Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker Huisartsen 2
De schildklier de baas Huisartsen 1,5
Opioïdgebruik in de huisartspraktijk – Pijn bij ouderen Huisartsen 1,5
Casuïstiek DOAC’s: direct in de eerstelijnspraktijk Huisartsen 1,5
Beroertepreventie in de 1e lijn: beter behandelen van AF patiënten Huisartsen 1,5
DOAC’s bij kwetsbare ouderen in de dagelijkse praktijk Huisartsen 2
De herkenning van neuromusculaire ziekten in de eerste lijn Huisartsen 2
DOAC’s in de eerste lijn – De samenwerking tussen de cardioloog, huisarts en apotheker: wat werkt wel en wat werkt niet? Huisartsen 2
Verwardheid en een leverziekte, een urgente situatie Huisartsen 1,5
ADA Highlights 2020 Internisten In aanvraag
Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose Internisten In aanvraag
EASD Highlights 2019 Internisten 1,5
DOAC’s en VTE Internisten 1
ADA Highlights 2019 Internisten 2
VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak? Internisten 1
Personalised healthcare: business modellen voor datasharing Internisten Geen
Videobased e-learning over X-gebonden hypofosfatemie (XLH) Kinderartsen 1
Hypofosfatemie Kinderartsen 1
Kinderen met koemelkallergie; een wetenschappelijke kijk op voeding en het microbioom Kinderartsen 2
Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma Longartsen 1
Understanding immunoscience Longartsen 1
Radiologische beoordeling van patiënten op immuuntherapie Longartsen 1
Gepast gebruik van ICS bij COPD Longartsen 2
Luchtwegallergie Longartsen 2
Type 2 inflammatie bij ernstig astma Longartsen 1
Toekomst immuuntherapie: wat mag u als longarts niet missen? Longartsen 1
Diagnostiek bij Nierfalen e.c.i. – de actuele stand van zaken Nefrologen 2
Zwangerschap en MS: waarom moeten we hierover praten? Neurologen 2
Therapietrouw bij ziektemodificerende behandeling van MS Neurologen 1
MS-behandeling: van Theorie naar Kliniek Sequencing en Real World Evidence Neurologen 2
Secundair Progressieve Multipele Sclerose Neurologen 1
MS en Kinderen Neurologen 1
Mastering Migraine series | Deel 1 Neurologen 2
Real World Evidence in MS-studies Neurologen 1
Het Neurologisch Jaaroverzicht 2019 Neurologen 2
Brolucizumab – a new anti-VEGF treatment for wAMD Oogartsen In aanvraag
Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem? Oncologen In aanvraag
The role of targeted therapy in advanced gastric cancer Oncologen 1
Kijk op radium-223 documentairereeks Oncologen Geen
Implementatie van PROMs in reumatologie; hoe kan de inzet van e-health-applicaties helpen? Reumatologen 1
Nieuwe EULAR richtlijnen Reumatologen 1
Op de bres voor reumatologie Reumatologen In aanvraag
Webinars ‘Herkennen, diagnosticeren en behandelen van reumatische aandoeningen’ Reumatologen Geen
Restoring functioning in schizophrenia Psychiaters In aanvraag
Hypofosfatemie Reumatologen 1
Osteoporosis – VERO subgroup analyses results Reumatologen 0,5
Nieuwe behandelopties voor Artritis Psoriatica Reumatologen 1
Wervelfracturen; update over opsporing en risicoreductie Reumatologen 1
Osteoporosis – VERO subgroup analyses results Reumatologen 1
Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn Vaatchirurgen 1
Sac Regression Vaatchrirurgen 2
Perifeer Arterieel Vaatlijden Vaatchirurgen 1
Mesenteriale ischemie: van eigen mening naar praktische richtlijn Vaatchirurgen 1
Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn Vaatchirurgen 1
Carotischirurgie Vaatchirurgen 1
CVRM bij Perifeer Arterieel Vaatlijden Vaatchirurgen 1
Charing Cross – New developments in vascular surgical practice Vaatchirurgen In aanvraag
Shuntchirurgie Vaatchirurgen 1
Abdominaal Aneurysma: een nieuwe Europese richtlijn Vaatchirurgen 1
Veneuze ziekten; samen van de oppervlakte de diepte in Vaatchirurgen In aanvraag
Perifeer Arterieel Vaatlijden in de praktijk Vasculair geneeskundigen 1,5
Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2 Verpleegkundigen 1
Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors Verpleegkundigen 1
Oncologieverpleegkundigen: bijwerkingen immuuntherapie: casuïstiek en aanpak Verpleegkundigen 1
Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie Verpleegkundigen 1
Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek Verpleegkundigen 2

 

Alle nascholingen in uw mailbox

Op de hoogte blijven van interessante medische nascholingen? Wij houden u op de hoogte van nieuwe nascholingen. Meld u aan voor de nascholingsupdate.

Wat is nascholing?

Nascholing is evenals bijscholing de manier om uw deskundigheid te bevorderen. Voor beroepen in de zorgsector zoals medisch specialisten is het noodzakelijk om jaarlijks accreditatiepunten te behalen. Op die manier houden we de kwaliteit van de verleende zorg in Nederland hoog.

 

Voor wie zijn er nascholingen?

Binnen de zorgsector worden er nascholingen georganiseerd voor huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen, apothekers, paramedici en tandartsen. Dit geldt voor zowel personen die voorschrijfbevoegd zijn en BIG geregistreerd als voor beroepen waarbij dit niet het geval is.

 

De rol van accreditatiepunten bij nascholingen

Accreditatiepunten zijn voor veel van deze beroepen noodzakelijk. Met accreditatiepunten toont u aan dat u voldoende nascholingen heeft gevolgd ten behoeve van deskundigheidsbevordering. Er zijn ook bij- en nascholingen die niet geaccrediteerd zijn. Deze kunt u ook volgen ten behoeve van deskundigheidsbevordering maar tellen niet meer voor het aantal accreditatiepunten dat u jaarlijks dient te behalen.

 

Wat kunt u verwachten van een nascholing bij MedNet?

Het volgen van een nascholing bij MedNet staat garant voor een nascholing van grote waarde. Tijdens een nascholing zitten er altijd medisch specialisten, huisartsen of verpleegkundig specialisten aan tafel. Daarmee garanderen wij een nauwe aansluiting bij de dagelijkse praktijk. Tijdens onze nascholingen staat interactie voorop. Er is daarmee altijd de mogelijkheid om vragen te stellen en in discussie te treden. Ook tijdens online nascholingen die wij live uitzenden.

 

Gratis nascholingen bij MedNet

Het overgrote deel van onze nascholingen volgt u volledig gratis. Zodoende kunt u gratis accreditatiepunten verzamelen. Bij een aantal bijeenkomsten, zoals regionale nascholingen voor huisartsen, vragen wij soms om een kleine bijdrage. Onze online nascholingen zijn altijd gratis te volgen.